Personelimiz

personel avatar

Özlem HOŞNUT


Eğitim Koordinatörü

Dahili: 7549

Eposta: hosnut[at]metu.edu.tr

personel avatar

Ersin YILDIRIM


Ofis Görevlisi

Dahili: 3545

Eposta: ersiny[at]metu.edu.tr

personel avatar

Güldane ÖCAL


Eğitim Koordinatörü

Dahili: 3540

Eposta: gocal[at]metu.edu.tr

personel avatar

Haluk TANRIKULU


Eğitim Koordinatörü

Dahili: 7547

Eposta: tanrikul[at]metu.edu.tr

personel avatar

Hasan ARSLAN


Eğitim Koordinatörü

Dahili: 3548

Eposta: arshasan[at]metu.edu.tr

personel avatar

Hasan YURTOĞLU


Eğitim Koordinatörü

Eposta: yurtoglu[at]metu.edu.tr

personel avatar

Rabia NEZGİTLİ


Bilgisayar İşletmeni

Dahili: 7589

Eposta: nrabia[at]metu.edu.tr

personel avatar

Salih YILMAZ


Satın Alma ve Taşınır Kayıt Yetkilisi

Dahili: 3542

Eposta: sayilmaz[at]metu.edu.tr

personel avatar

Serpil BALTACI


Eğitim Koordinatörü

Dahili: 3544

Eposta: serpiloz[at]metu.edu.tr

personel avatar

Sevda BEKTAŞ


Yardımcı Personel

Dahili: 3545

Eposta: sevdab[at]metu.edu.tr

personel avatar

Tansel ÖZTÜRK MENGÜNOĞLU


Başkan Sekreteri

Dahili: 2805

Eposta: mtansel[at]metu.edu.tr

personel avatar

Umut Çağrı ÇAĞLAR


Bilgisayar Koordinatörü

Dahili: 3547

Eposta: umutca[at]metu.edu.tr