28/02/2020 tarihli Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı Eğitimi

Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı’nın temel amacı Türkiye’de hizmet veren Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörüne yönelik son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçleri ve araçları konusunda kavramsal ve uygulamalı olarak kapsamlı bir eğitim vermektir. 

10.800 ₺

Kesin kayıtlar 28/02/2020 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMSAL TALEP ET Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

312 210 75 49

Amaç

Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı’nın temel amacı Türkiye’de hizmet veren Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörüne yönelik son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçleri ve araçları konusunda kavramsal ve uygulamalı olarak kapsamlı bir eğitim vermektir. Bu hedefe ulaşmak için kavramsal ve uygulamalı konular içeren beş ayrı bölümden oluşan bir eğitim programı oluşturulmuştur.

Programın genel amaçları:

 • Yapı Bilgi Modellemesi kavramını tarihi gelişimi ve sektör için önemi açısından irdelemek,
 • Yapı Bilgi Modellemesi konusundaki temel kavramları sunmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi süreçlerini ve faydalarını anlatmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi konusunda uluslararası çalışmalardan örnekler sunmak,
 • Temel modelleme kavramlarını anlatmak,
 • Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörü açısından temel modelleme pratiklerini uygulamalı olarak sunmak,
 • Şantiye (yapım) süreçleri için temel analiz kavramlarını anlatmak (çakışma analizleri, maliyet tahmini, iş planlama süreçleri, vb.),
 • Sürdürülebilirlik analizlerinin yapılması (enerji analizleri, vb.),
 • İşletme süreçleri açısından temel analiz pratiklerini uygulamalı olarak sunmak,
 • Standartlar eşliğinde Yapı Bilgi Modellemesi uygulama süreçlerini anlatmak,
 • Proje hayat döngüsündeki bilgi üretim ve organizasyon süreçlerini anlatmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi olgunluk seviyelerini sunmak,
 • Uluslararası standartlar ve ihale süreçleri konusunda bilgilendirmek,
 • Yalın İnşaat süreçleri
 • Yalın İnşaat ve Yapı Bilgi Modellemesi arasındaki sinerjiler

Başvuru Koşulları

Mimarlık, mühendislik veya yapı ile ilgili diğer alanlarda 4 yıllık bir üniversite bitirmiş olmak ve inşaat sektörü ile ilgili tecrübe sahibi olmak.

Son Başvuru Tarihi

28.02.2020

Kontenjan

Kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır. Katılımcılar 12 bilgisayar kapasiteli ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi Binasında bulunan BIM Mükemmeliyet Merkezi laboratuvarındaki bilgisayarları kullanabileceklerdir. Bilgisayarlarda Autodesk Revit 2020, Navisworks 2020, Archicad 23 ve diğer gerekli yazılımlar yüklü olacaktır. Laboratuvardaki bilgisayarlar kayıt sırasına göre tahsis edilecektir. Kapasite (12 katılımcı) aşımında katılımcılar kendi bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalabilirler. Katılımcılar eğer kendi bilgisayarları ile katılmak isterlerse lisanslama ve donanımla ilgili diğer gereksinimlerden sorumlu olacaklardır.

Revit 2020 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2020-products.html

Navisworks 2020 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Navisworks-2020-products.html

Archicad 23 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://www.graphisoft.com/archicad/try-archicad-for-free/

https://bimsoft.com.tr/archicad/indir/

https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/25883/

Allplan 2020 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://info.allplan.com/en/demo-download/cad-software-v2.html

https://aluplan.com.tr/knowledge-base/deneme-surumu-indir/

https://fga.com.tr/yazilimlar/allplan/download/

https://www.allplan.com/system/system-requirements/

 

Süre

Programın toplam süresi 80 ders saatidir. Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı her biri 16 ders saati olan beş ana modülden oluşmaktadır. 

1) Temel Yapı Bilgi Modellemesi Kavramları - 16 ders saati

2) Yapı Bilgi Modellemesi için Modelleme - 16 ders saati

3) Yapı Bilgi Modellemesi ile Analiz - 16 ders saati 

4) Standartlar Eşliğinde Yapı Bilgi Modellemesi Uygulama Süreçleri - 16 ders saati

5) Yalın İnşaat Süreçleri ve Yapı Bilgi Modellemesi - 16 ders saati

Eğitim Dili

Sunum materyali İngilizcedir. Ancak eğitimler Türkçe yapılacaktır.

 

Belgelendirme

 • Sertifika sınavına girebilmek için eğitimin %80’ine devam etmek zorunludur.
 • Programın son haftasında ödev - sınav yapılır.
 • Ödev - sınav notu  %70 üzerindekilere 'Sertifika', bu oranın altında kalanlara devam koşulunu sağlamaları durumunda 'Katılım Belgesi' verilir.
 • Sınavdan geçemeyen katılımcılar için bir kez olmak üzere telafi sınavı yapılır.

Eğitmenler

Konu Başlıkları

Modül 1 - Temel Yapı Bilgi Modellemesi Kavramları

Eğitim İçeriği

Bu modül Yapı Bilgi Modellemesi kavramını ayrıntılı bir şekilde tanıtıp Yapı Bilgi Modellemesi’nin ortaya çıkma tarihçesini ve nedenleri özetlemektedir. Yapı Bilgi Modellemesi kavramsal niteliğinin yanı sıra pratik uygulamalardan da örnekler verilmektedir. Bu modül Sertifika Programı içerisindeki tüm modüller için bir temel oluşturmaktadır. Modül 1 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde Yapı Bilgi Modellemesi’ni günümüz Mimarlık, Mühendislik, ve İnşaat sektöründe gerekli kılan sebepler ayrıntılı olarak anlatılacak, Yapı Bilgi Modellemesi’nin geleneksel iş süreçlerine nasıl bir etkisi olduğunu gösterilecektir. Bu bağlamda çeşitli kavramsal ögeler, bilgi ve iletişim araçları, ve yeni bilgi süreçleri eşliğinde örnekler ve vaka çalışmaları sunulacaktır.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Problem tanımı - Neden Yapı Bilgi Modellemesi?  
 • Yapı Bilgi Modellemesi tanımı ve detaylandırılması                                                                                               

Modül 2 - Yapı Bilgi Modellemesi için Modelleme

Eğitim İçeriği

Bu modül öncelikle model kavramını işlemekte ve bunu takiben temel Yapı Bilgi Modellemesi araçlarına dair uygulamalı bir eğitim vermektedir. Bu bağlamda farklı yazılım araçlarına ait kullanım senaryoları sunulacak, bu araçlara has arayüzler, işlevler ve komutlar tanıtılacaktır. Yapıların modellenmesine dair Mimari, Mühendislik, ve İnşaat bakış açılardan tüm yapı öğelerinin temel modelleme prensipleri anlatılacaktır. Modül 2 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde öncelikle temel modelleme kavramları ve Yapı Bilgi Modellemesi temelli modellemenin gerekleri anlatılacaktır. Bu bağlamda modelleme araçlarına ait arayüzler, işlevler, ve modellemeye ön hazırlık için gereken süreçler pratik egzersizler yardımıyla gösterilecektir. Temel modelleme yetenekleri sunulduktan sonra mimari, yapısal sistem, mekanik sistem, ve elektrik sistemlerinden çeşitli yapı elemanlarının nasıl modelleneceği anlatılacaktır.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Temel Modelleme Kavramları                                                                                                          
  • Modelleme kavramı                                                                            
  • Yazılım arayüzü                                                                                          
  • Kavramsal modelleme ve ön analiz                                                                       
  • Modelleme ön hazırlık                                                                                                         
  • Mimari modelleme                                                                                                        
  • Yapısal modelleme                                                                                                   
  • Mekanik modelleme                                                                                                                 
  • Elektrik modelleme                                                                                  

Modül 3 - Yapı Bilgi Modellemesi ile Analiz

Eğitim İçeriği

Bu modül öncelikle temel analiz kavramlarını sunmakta ve bunu takiben Yapı Bilgi Modellemesi modeli tamamlanan bir yapının farklı araçlar ile farklı bağlamlarda nasıl analiz edileceği konusuna dair uygulamalı bir eğitim vermektedir. Bu bağlamda farklı yazılım araçlarına ait kullanım senaryoları sunulacak, bu araçlara has arayüzler, işlevler ve komutlar tanıtılacaktır. Yapıların analizine dair İnşaat, Sürdürülebilirlik, ve Bina İşletmesi bakış açılarından farklı araçlar ve stratejiler sunulacaktır. Modül 3 - 16 ders saati sürmektedir.     

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde temel analiz kavramlarını takiben şantiye uygulamalarına dair problemlerin çözümünde kullanılacak Yapı Bilgi Modellemesi analiz yöntemleri anlatılacaktır. Şantiyeler için metraj, maliyet tahmini, çakışma analizleri ve bunlar için gerekli ön çalışmalar (proje planlaması, model entegrasyonu ve yönetimi, problem saptama ve çözme) öğretilecektir. Sürdürülebilirlik bağlamında temel tasarım stratejileri, enerji benzetim araçları, ve farklı araçlar arası işbirliği teknikleri anlatılacaktır. Bina işletme sürecine dair stratejiler ve temel araçlar gösterilecektir.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Analiz kavramı                                                                                                                   
 • Şantiye için Yapı Bilgi Modellemesi - Keşif / Metraj, Maliyet Tahmini, Çakışma Analizi
 • Sürdürülebilirlik ve Yapı Bilgi Modellemesi                                                                       
 • Bina işletmecileri için Yapı Bilgi Modellemesi - Tesis Yönetimi            

Modül 4 - Standartlar Eşliğinde Yapı Bilgi Modellemesi Uygulama Süreci

Eğitim İçeriği

Bu modül, Yapı Bilgi Modellemesi olgunluk seviyelerini özetleyip şu anda birçok ülkede ve projede genellikle talep edilen 2. seviye olgunluğu perspektifinde Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı proje bilgi yönetimi modeli ve süreçlerini yerleşik standartlar ışığında anlatmaktadır. Bu paket daha önce verilen “Temel Kavramlar” ve “Uygulamalı Yapı Bilgi Modellemesi Eğitimi” konuları üzerine oturmakta ve özet olarak aşağıdaki konulardan bahsetmektedir. Modül 4 - 16 ders saati sürmektedir.

 • Çeşitli Yapı Bilgi Modellemesi standartları eşliğinde proje hayat döngüsünde bilgi yönetimi (örn. BS PAS 1192-2)
 • Müşterinin bilgi talebi / gereksinimleri
 • Veri üreticileri [tasarımcılar (mimari, mühendislik, vb.), yükleniciler, üreticiler, vb.] ve müşteri bilgi talepleri
 • Bilgi yönetiminde roller ve sorumluluklar
 • Ortak veri platformu oluşturulması ve yönetimi

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde Yapı Bilgi Modellemesi olgunluk seviyesi kavramı ile başlayarak proje hayat döngüsünde Yapı Bilgi Modellemesi ile bilgi yönetimi stratejileri ve Yapı Bilgi Modellemesi için ortak veri platformu oluşturma konuları verilecektir.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Yapı Bilgi Modellemesi Olgunluk Seviyeleri                                                                        
 • Proje hayat döngüsünde Yapı Bilgi Modellemesi ile bilgi yönetimi             

Modül 5 - Yapı Bilgi Modellemesi ile Yalın Yönetim

Eğitim İçeriği

Bu modülde yalın yönetim teknikleri ve Mimarlık Mühendislik ve İnşaat uygulama alanları öğretilecektir. Yalın Düşünce’nin temel amacı, değerin ilk fikirden başlayarak değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müşteriye ulaştırılması ve ayrıca bütün süreçlerde atığın en aza indirilmesidir. Yalın inşaatla, müşterinin istediği şartlara uygunluğunu ilk seferde sağlamak, projeyi öngörülen zaman ve maliyette eksiksiz teslim etmek hedeflenmektedir. Yapı Bilgi Modellemesi ile Yalın İnşaat teknikleri ayrılmaz bir bütündür ve aralarında birçok sinerji mevcuttur. Bu modül içerisinde sinerjiler üzerinden gidilecek ve inşaat sektöründeki uygulamaları öğretilecektir. Modül 5 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde Yalın Düşünce’nin temel kavramları aktarılacak ve inşaat sektöründeki uygulama alanları öğretilecektir. Yapı Bilgi Modellemesi ve Yalın İnşaat süreçleri çalışılacak ve aralarındaki sinerjiler anlatılacaktır.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Yalın düşüncenin temeli ve tarihçesi                                                                  
 • Geleneksel yöntemlerdeki sorunlar                                                                                 
 • Toyota Üretim Sistemi                                                                                                     
 • Tasarım yönetiminde hedefe dayalı tasarım                                                                        
 • Maliyet hesaplamada hedefe dayalı bütçeleme                                                            
 • Bütünleşik proje yönetim sisteminde Yalın İnşaat ve Yapı Bilgi
  Modellemesi’nin rolü                                                                                                                        
 • Yapı Bilgi Modellemesi ve yalın süreç yönetimi                                                            
 • Değer tanımı, değer zinciri nedir, atık nasıl bulunur ve yok edilir             
 • Çekmeye dayalı planlama ve diğer yöntemlerden farkı nedir                         
 • İş yükünün dengelenmesi                                                                                            
 • Kalite problemlerinin çözülmesi ve Poke Yoke                                                            
 • İş planlamasında “Last Planner System” kullanılması                                    
 • İnşaat süreçlerine adapte edilmiş Yalın Yöntemler                                                            
 • Yalın iş güvenliği                                                                                                                           
 • Sektörden yalın uygulamaları 

 

Konuların sadece kısa özetleri ve halka açık diğer bazı bilgiler (standartlar, vb.) katılımcılara verilebilir.

 

"Ayrıntılı bilgi : Prof. Dr. Ali Murat Tanyer     tanyer@metu.edu.tr"

 

Eğitim Detayları

Eğitmenler

Prof. Dr. Ali Murat Tanyer
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Koray Pekeriçli
Dr. Öğr. Üyesi Onur Behzat Tokdemir

Eğitimin Yapılacağı Yer

ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi Binası BIM Mükemmeliyet Merkezi Laboratuvarı

Süre

80 Ders Saati

Belge

Sertifika

Ücret

10.800 ₺

Oturumlar

Tarih Süre Konu Eğitmen Yer
28/02/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
29/02/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
01/03/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
06/03/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
07/03/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
08/03/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
13/03/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
14/03/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
15/03/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
20/03/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
21/03/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
22/03/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
27/03/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
28/03/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
29/03/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
03/04/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
04/04/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
05/04/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
10/04/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
11/04/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
12/04/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
17/04/2020 18:00 - 20:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
18/04/2020 09:00 - 11:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi
19/04/2020 09:00 - 12:50 ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi

10.800 ₺

Kesin kayıtlar 28/02/2020 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMSAL TALEP ET Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

312 210 75 49