03/03/2021 tarihli İnşaat Proje Yönetimi Sertifika Programı (Online) Eğitimi

İnşaat Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın öncelikli amacı, inşaat sektöründeki mühendislik ve yapım projelerinin; süre, maliyet, kaynak, sözleşme, kalite ve iş güvenliği ve işçi sağlığı yönetimi temel konularına ve uygulamalarına hakim olan mühendis ve mimarların yetiştirilmesidir. 

Amaç

İnşaat Proje Yönetimi Sertifika Programı’nın öncelikli amacı, inşaat sektöründeki mühendislik ve yapım projelerinin; süre, maliyet, kaynak, sözleşme, kalite ve iş güvenliği ve işçi sağlığı yönetimi temel konularına ve uygulamalarına hakim olan mühendis ve mimarların yetiştirilmesidir. Verilecek eğitim hem teorik hem de pratiğe yönelik konuları kapsayacak şekilde inşaat projelerinden örnekler verilerek anlatılacaktır.

Başvuru Koşulları

 • “Üniversitelerin, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve mühendislik bölümlerinin 3. ve 4. Sınıflarında eğitim görmek veya ilgili bölümlerinden mezun olmak” programa katılmak için yeterli koşuldur.
 • Başvuru sayısının fazla olduğu durumlarda sırasıyla İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği ve İç Mimarlık öğrencilerine ve mezunlarına öncelik verilecektir.

Son Başvuru Tarihi

01 Mart 2021

Süre

İnşaat Proje Yönetimi Sertifika Programı, inşaat projelerinde süre, maliyet, kaynak, sözleşme, kalite ve iş güvenliği ve işçi sağlığı yönetimi konularının ele alındığı program olacaktır.  Bu programın süresi 36 ders saatidir.

Eğitim Dili

Eğitim dili Türkçedir.  Ancak kullanılacak eğitim materyalleri İngilizce olabilir.

Belgelendirme

 • Sertifika sınavına girebilmek için eğitimin % 80'ine devam etmek zorunludur.
 • Programda da bölüm sonlarında vaka çalışması veya problemden oluşan bir ‘uygulama’ olacaktır. Değerlendirmede her altı ‘uygulama’nın ağırlığı  %5 olacak, ve ‘uygulama’ların toplam ağırlığı %30 olacaktır.
 • Sertifika programının sonunda "online bir sınav ve proje teslimi" yapılacaktır. Bunların programdaki toplam ağırlığı %70 olacaktır.
 • Programda Sertifika Sınavı’na girebilmek için %80 devam zorunluluğunun sağlanması, uygulamalardan en az dört uygulamanın tamamlanması ve tamamlanan uygulama notlarının ortalamasının %50’nin üzerinde olması koşulu aranacaktır.
 • Programda, dördüncü maddedeki koşulu sağlayan ve notlarının toplamı %60 ve üzerinde olan adaylara ‘Sertifika’
 • Program da Sertifika Sınavı’na girebilmek dördüncü maddedeki koşulu sağlayan fakat ‘Sertifika’ için gerekli koşulları sağlayamayan katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verilir.

Eğitmenler

 • Doç. Dr.  Onur Behzat Tokdemir 
 • Araş. Gör. Alperen Yayla 

Konu Başlıkları

 • Proje Yönetimi ve İnşaat Projeleri
 • Proje Teslim ve İhale Yöntemleri
 • İnşaatta Yenilikçi Uygulamalar
 • İnşaatta Süre ve Kaynak Yönetimi
 • MS Project ve Primavera ile İş Programlaması
 • Akıllı Modeller ve Planlama
 • Maliyet ve Keşif Yöntemleri
 • Süre ve Maliyet Kontrol Yöntemleri
 • Hakkediş ve Nakit Akışı
 • Akıllı Modeller ve Metraj Hesabı
 • Proje Yaşam Döngüsü ve Maliyet Analizi
 • Sözleşme Yönetimi ve Teminat Mektupları
 • Akıllı Sözleşmeler, Blockchain ve Yapay Zeka Uygulamaları
 • İhale, Teklif Hazırlanması ve Teklif Aşamasında Süre ve Maliyet Risk Yönetimi
 • Kalite Yönetimi, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
 • Yapay Zeka Yöntemleri ile İş Sağlığı Uygulamaları

Eğitim Detayları

Eğitmenler

Araş. Gör. Alperen Yayla
Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir

Eğitimin Yapılacağı Yer

Online

Süre

36 Ders Saati

Belge

Sertifika

Ücret

4.500 ₺

Oturumlar

Tarih Süre Konu Eğitmen Yer
03/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
05/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
08/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
10/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
12/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
15/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
17/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
19/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
22/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
24/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
26/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online
29/03/2021 19:00 - 22:00 Doç. Dr. Onur Behzat Tokdemir, Araş. Gör. Alperen Yayla Online