28/05/2022 tarihli Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı Eğitimi

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı’nın amacı kamu kurumlarının ya da özel kuruluşların eğitim akademilerinde, eğitim birimlerinde veya merkezlerinde, insan kaynakları bölümlerinde görev yapan eğiticilere, etkili bir eğitici olabilmek için gerekli olan bilgi ile becerileri kapsamlı teorik ve uygulamalı bir eğitimle vermektir. 

7.250 ₺

Kesin kayıtlar 23/05/2022 17:00 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

0 312 2103540

Amaç

Sertifika programında katılımcılar yetişkin eğitiminin temelleri, yetişkin öğrenenlerin özellikleri, iyi eğitici olmanın gerekleri, öğretimi tasarlama ve farklı öğretim yöntemleri kullanarak yürütme, öğrenenle iletişim, öğretim teknolojilerinin kullanımı ve ölçme değerlendirme konularını içeren kapsamlı bir eğitim alacaklardır.

Bu amaç doğrultusunda, bu eğitime katılan kişiler eğiticilik görevlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri için gerekli olan temel bilgileri edinecekler, var olan bilgilerini yeni araştırma sonuçları, yaklaşımlar doğrulusunda güncelleyecekler ve eğitim becerilerini geliştireceklerdir. Aynı zamanda, kendi çalıştıkları eğitim akademisi, eğitim merkezi veya birimlerinin hizmetlerini tasarlamak, hali hazırda verdikleri eğitim hizmetlerini değerlendirmek, geliştirmek ve güncellemek için gerekli olan bilgi, beceri ve uygulamalara yönelik bilgi ve geniş bir bakış açısı da kazanmış olacaklardır. Eğitim, öğrenen merkez yaklaşıma dayalı öğretim yöntem ve stratejilerinin kullanıldığı, katılımcıların uygulamalı ve aktif olarak katılımlarının sağlandığı şekilde yürütülecektir.

Hızla gelişen ve değişen ekonomik-teknolojik-sosyal koşullarda kuruluşların iş verimliliklerinin artırılması gittikçe daha fazla önem taşımaktadır. Çalışanlar açısından bir yandan daralan işgücü piyasası içinde yer alma yarışı, bir yandan da hızla değişen iş dünyasına uyum sağlama ve sürekli yeni bilgi ve beceriler edinme zorunluluğu 'eğitim ve geliştirme' programlarına duyulan gereksinimi gittikçe tmaktadır.

Önerilen bu “Sertifika Programı” hem çalışma yaşamına hem de bireylere katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda, işletmelerde eğitim veren kişilerin çağdaş ve güncel gelişmeler ışığında etkili öğretim konusunda eğitilmesine ve bu alanda çalışacak kişilerin niteliklerinin gelişmesiyle işyerinde verilen eğitimlerin verimliliğinin artmasına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca ‘kalite’nin, rekabette üstünlük sağlamanın en belirleyici koşullarından biri olması ve bunun da ‘insan gücü’ yoluyla ağlanabileceği gerçeği karşısında bu program, ‘kaliteyi gerçekleştirecek kaliteli işgücü yetiştirme’ çabasına da katkıda bulunacaktır. Doğrudan bu sertifika programının eğitime katılanlara sağlayacağı katkıların dışında, Üniversite (sanayi) işbirliği ve ilişkilerinin gelişmesine, Üniversite'nin iş dünyası ile yakınlaşmasına katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Başvuru Koşulları

 1. Üniversite veya Yüksek Okulu bitirmiş olmak,
 2. Kamu ya da özel kuruşlarda eğitim, insan kaynakları vb. gibi personelin eğitimi ile ilgili birimlerde çalışmak,
 3. Kurum-içi veya dışı eğitim vermiş olmak ya da eğitimci olmak için sertifikaya ihtiyaç duymak

Kamu kurumlarının ya da  özel kuruluşların eğitim bölümlerinde, eğitim akademilerinde, insan kaynakları bölümünde ya da eğitimle ilgili diğer birimlerde çalışan yöneticiler ve  yönetici adayları bu kuruluşlarda eğitici olarak çalışan ya da çalışacak olan ve becerilerini geliştirmek isteyen kişiler bu eğitime katılabilirler.

Programa başvuran sayısının fazla olduğu ve seçim söz konusu olduğunda; En az bir yıllık iş/çalışma deneyimi olanlara ve temel düzeyde İngilizce bilgisi olanlara öncelik verilir.

Son Başvuru Tarihi

23 Mayıs 2022, Saat 17:00

Kontenjan

20 kişi

Süre

60 ders saati

Eğitim Dili

Türkçe

Belgelendirme

Değerlendirme üç aşamada  yapılacaktır:

 1. %50 Yazılı sınav (sınıf ortamında uygulanacaktır).
 2. %30 Ürün dosyası (katılımcıların ders planını, öğretim materyallerini, değerlendirme araçlarını ve kullanacakları öğretim tekniklerini içeren bir ürün dosyası hazırlaması gerekecektir. Bu ürün dosyaları programa katkı veren tüm öğretim üyeleri tarafından değerlendirilecek ve her bir katılımcıya ürün dosyasına ilişkin detaylı geri bildirim verilecektir).
 3. %20 Mikro öğretim (Programın tüm modüllerinin tamamlanmasının ardından her bir katılımcı en fazla 10 dk. süren bir sunum yapacak, ardından programa katkı veren tüm öğretim üyeleri ve katılımcılar tarafından sunum değerlendirilecek ve kapsamlı geri bildirim verilecektir).

Ürün dosyası, sınav ve mikro öğretim uygulamasından alınan notların toplamının 75 ve üzerinde olanlara "Sertifika"; bu oranın altında  kalanlara  ise "Katılım Belgesi" verilir.

Sertifika sınavına girebilmek için programda bulunan her bir dersin en az %75’ine devam etme koşulu aranır.

Eğitmenler

 • Prof. Dr. Oya Yerin Güneri, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Prof. Dr. Soner Yıldırım, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 • Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Doç. Dr. Serap Emil (Program Koordinatörü), Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Dr. Öğretim Üyesi Nur Akkuş Çakır, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
 • Dr. Öğr. Gör. Esra Eret, ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Araştırma Uygulama Merkezi

Konu Başlıkları

 

 1. “Eğitici” Kimliği
  1. İyi eğiticinin özellikleri
  2. Eğitici kimliğini geliştirme
 2. Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar ve Yetişkin Eğitimi
  1. Eğitimin temel kavramları
  2. Yetişkinlerin özellikleri
  3. Yetişkin eğitiminin temel prensipleri
  4. Yetişkin öğrenme teorileri
 3. Öğretim Tasarımı
  1. Öğretim tasarımında temel kavramlar ve süreçler
  2. Öğretim tasarımının faydaları ve öğretime katkıları
  3. Tasarımda önemli basamaklar
  4. Yaygın olarak kullanılan öğretim tasarımı modelleri
  5. Öğretim tasarımının uygulanması ve değerlendirilmesi
 4. Öğretim Yöntem ve Teknikleri
  1. Düz anlatım
  2. Soru-Cevap ve Tartışma
  3. Grup Çalışması
  4. Vaka Analizi
  5. Simulasyon
  6. Rol Yapma
 5. Yetişkin Eğitiminde Sınıf Yönetimi
  1. Beklenti ve süreçlerin belirlenmesi
  2. Zaman yönetimi
  3. Motivasyon
 6. Etkili İletişim
  1. İletişim modelleri
  2. İletişim becerileri
  3. Farklı özelikleri olan katılımcılarla iletişim
  4. Sunum becerileri
 7. Eğitim Teknolojileri
  1. Öğrenme, öğretme ve teknoloji ilişkisi
  2. Web 2.0 teknolojileri
  3. Öğrenme yönetim sistemleri (LMS)
  4. Uzaktan eğitim teknolojileri
 8. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
  1. Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi
  2. Ölçme ve değerlendirmede temel kavramlar
  3. Ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler
  4. Kirkpatrick Eğitim Değerlendirme Modeli
  5. Eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri
  6. Sınav sorusu hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlar
  7. Performans değerlendirmede kontrol listesi ve rubrik kullanımı
 9. Mikro Öğretim Uygulaması

 

Eğitim Detayları

Eğitmenler

Doç. Dr. Serap EMİL

Eğitimin Yapılacağı Yer

ODTÜ SEM

Süre

60 Ders Saati

Belge

Sertifika

Ücret

7.250 ₺

Oturumlar

Tarih Süre Konu Eğitmen Yer
28/05/2022 09:00 - 16:30 Modül 1 Doç. Dr. Serap Emil ODTÜ SEM
29/05/2022 13:30 - 16:30 Modül 1 Doç. Dr. Serap Emil ODTÜ SEM
04/06/2022 09:00 - 16:30 Modül 2 Dr. Öğretim Üyesi Nur Akkuş Çakır ODTÜ SEM
05/06/2022 09:00 - 16:30 Modül 2 Dr. Öğretim Üyesi Nur Akkuş Çakır ODTÜ SEM
11/06/2022 09:00 - 16:30 Modül 3 Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın ODTÜ SEM
12/06/2022 09:00 - 16:30 Modül 3 Doç. Dr. Yeşim Çapa Aydın ODTÜ SEM
18/06/2022 09:00 - 16:30 Modül 4 Prof. Dr. Soner Yıldırım ODTÜ SEM
19/06/2022 13:30 - 16:30 Modül 4 Prof. Dr. Soner Yıldırım ODTÜ SEM
25/06/2022 09:00 - 16:30 Modül 5 Prof. Dr. Oya Yerin Güneri ODTÜ SEM
26/06/2022 13:30 - 16:30 Modül 5 Prof. Dr. Oya Yerin Güneri ODTÜ SEM
02/07/2022 09:00 - 12:00 Sınav ODTÜ SEM
02/07/2022 13:30 - 16:30 Mikro-Öğretim ODTÜ SEM
03/07/2022 09:00 - 16:30 Mikro-Öğretim ODTÜ SEM

7.250 ₺

Kesin kayıtlar 23/05/2022 17:00 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

0 312 2103540