03/10/2023 tarihli Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNAv7) Eğitimi

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA) bilgisayar ağları konusunda kendini geliştirmeyi amaçlayan kişilere temel ağ yapısı, veri iletişimi, Internet servisleri, güvenlik, otomasyon ve ağ programlama konularında bilgi ve deneyim kazandırmak için verilmektedir. 

22.000 ₺

Kesin kayıtlar 28/09/2023 17:00 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

0 312 2103540

Amaç

ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA) bilgisayar ağları konusunda kendini geliştirmeyi amaçlayan kişilere temel ağ yapısı, veri iletişimi, Internet servisleri, güvenlik, otomasyon ve ağ programlama konularında bilgi ve deneyim kazandırmak için verilmektedir. Eğitimler yüz yüze verilecektir. Eğitim programı ve tarihleri katılımcıların ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilebilecektir.

Eğitim içeriği temel olarak Cisco Networking Academy tarafından önerilen Cisco Certified Network Associate dersi kapsamındaki içeriklerinden oluşmaktadır. Eğitim 3 dönem/modül şeklinde tasarlanmıştır. Eğitim içeriği, yeni güncellenen ve bilgisayar ağları konusunda hem teorik hem de uygulamaya yönelik konuları içeren CCNA v7.2’dir. CCNA eğitiminin temel amacı kişileri bilgisayar ağlarının temelleri, ağ erişimi, IP kavramı ve servisleri, ağ güvenliğinin temelleri, otomasyonu ve programlaması üzerine konuları kapsamaktadır. Eğitim yüz yüze ilerleyecek ve Cisco Netacad öğrenme platformu üzerinde katılımcılar eğitime dahil edileceklerdir. İçerik, sınavlar, uygulamalar bu platform üzerinden katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimde her dönem içerisinde gruplandırılmış bölüm sınavları, her dönem zorunlu uygulama sınavları, final sınavları bulunmaktadır ve eğitimi tamamlamak için bu sınavların tamamlanması beklenmektedir.

Eğitim sonunda kişilere sistem üzerinden katılım belgesi verilecek. Fakat 200-301 CCNA endüstri sertifikasını almak isteyen katılımcılar Pearson VUE aracılığı ile bu uluslararası yetkinlikleri edinebilirler. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda CISCO tarafından indirim kuponu (discount voucher) tanımlanacaktır.

Eğitim içerikleri Türkçe ve İngilizce olarak sunulacaktır. Eğitim takvimi aşağıda verilmiştir gerekli görüldüğü durumlarda katılımcılar bilgilendirilip değişiklikler yapılabilir.

Eğitimler ve sınavlar için daha detaylı bilgiye ulaşmak için:

Cisco Certified Network Associate (CCNA) Certification and Training

Başvuru Koşulları

Müfredat, ortaöğretim, liseler, üniversiteler, kolejler, kariyer eğitimi veren eğitim kurumları, teknik okullar, meslek yüksekokulları ve toplum merkezleri dahil olmak üzere birçok eğitim seviyesindeki öğrenciler için uygundur. Eğitime katılmak isteyen lise mezunlarının kurs eğitmenleri ile iletişim kurmaları gerekir.

Son Başvuru Tarihi

28/09/2023 saat 17:00

Kontenjan

20 kişi

Süre

120 ders saati

Eğitim Dili

Kurs eğitmen tarafından Türkçe olarak verilecektir. Kurs dokümanları hem Türkçe hem İngilizce olarak paylaşılacaktır.

Belgelendirme

Eğitimin en az %80'ine katılanlara "Katılım Belgesi" verilecektir. Katılım saati katılım belgesi üzerinde belirtilecektir.

Toplam 3 Modül ve 47 bölümden oluşan eğitimde modül sonlarında gruplandırılmış sınavlar bulunmaktadır. Ayrıca her eğitim sonunda tüm modülleri kapsayan final sınavları, uygulama sınavları ve laboratuvarları bulunmaktadır.

Eğitim sonunda kişilere sistem üzerinden katılım belgesi verilecek. Fakat 200-301 CCNA endüstri sertifikasını almak isteyen katılımcılar Pearson VUE aracılığı ile bu uluslararası yetkinlikleri edinebilirler.

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara eğitim sonunda CISCO tarafından indirim kuponu (discount voucher) tanımlanacaktır.

 

Eğitmenler

Prof. Dr. Ömer Delialioğlu

Öğr. Gör. Orhan Aslan

Konu Başlıkları

 

CCNAv7 programı üç modül ile sunulmuştur:

1- Ağlara Giriş (Introduction to Networks) (ITN),

2- Anahtarlama, Yönlendirme ve Kablosuz Temelleri (Switching, Routing and Wireless Essentials) (SRWE) ve

3- Kurumsal Network, Güvenlik ve Otomasyon (Enterprise Networking, Security, and Automation) (ENSA)

Bu üç modül, aşağıdaki konular ile IP yönlendirme ve anahtarlama, kapsamlı ağ güvenliği ve hizmetleri, ağ programlanabilirliği, otomasyonu ve ağ iletişimi konularını bütünleşik ve kapsamlı bir şekilde sunmayı hedeflemektedir. Eğitim içeriği öğrencilerin uygulamaya dayalı, pratik deneyim kazanmalarını ve bu alanda kariyer yapabilmeleri için gerekli becerileri kazanmaları için fırsatlar sağlamaktadır.

 

İçerik/Konu

Ağlara Giriş (Introduction to Networks) (ITN)

Cisco Networking Academy ve CCNA tanıtımları

Ders içeriği hakkında bilgi

Dönem içeriğine giriş

Dönem içi ünitelerin açılması

Modüller 1-3: Temel Ağ Bağlantısı ve İletişim (Basic Network Connectivity and Communications)

Modüller 4-7: Ethernet Kavramları (Ethernet Concepts)

Modüller 8-10: Ağlar Arasında İletişim (Communicating Between Networks)

Modüller 11-13: IP Adresleme (IP Addressing)

Modüller 14-15: Ağ Uygulama İletişimi (Network Application Communications)

Modüller 16-17: Küçük Ağ Oluşturma ve Güvenliğini Sağlama (Building and Securing a Small Network)

Uygulama (ITN) – ODTÜ SEM Cisco LAB

Anahtarlama, Yönlendirme ve Kablosuz Temelleri (Switching, Routing and Wireless Essentials) (SRWE)

Ders içeriği hakkında bilgi

Dönem içeriğine giriş

Dönem içi ünite ve sınavların açılması

Modüller 1 - 4: Anahtarlama Kavramları, VLAN'lar ve VLAN’lar Arası Yönlendirme (Switching Concepts, VLANs, and InterVLAN Routing)

Modüller 5 - 6: Yedekli Ağlar (Redundant Networks)

Modüller 7 - 9: Kullanılabilir ve Güvenilir Ağlar (Available and Reliable Networks)

Modüller 10 - 13: L2 Güvenlik ve WLAN (L2 Security and WLANs)

Modüller 14 - 16: Yönlendirme Kavramları ve Yapılandırma (Routing Concepts and Configuration)

Uygulama (SRWE) – ODTÜ SEM Cisco LAB

Kurumsal Network, Güvenlik ve Otomasyon (Enterprise Networking, Security, and Automation) (ENSA)

Ders içeriği hakkında bilgi

Dönem içeriğine giriş

Dönem içi ünitelerin açılması

Modüller 1 - 2: OSPF Kavramları ve Yapılandırma (OSPF Concepts and Configuration)

Modüller 3 - 5: Network Güvenliği (Network Security)

Modüller 6 - 8: WAN Kavramları (WAN Concepts)

Modüller 9 - 12: Ağları Optimize, İzleme ve Sorun Giderme (Optimize, Monitor, and Troubleshoot Networks)

Modüller 13 - 14: Gelişen Network Teknolojileri (Emerging Network Technologies)

Uygulama (ENSA & CCNA Tamamlama) – ODTÜ SEM Cisco LAB

Soru cevap, Sertifika töreni, CCNA sertifikası süreçleri, indirim kuponu ve sonraki adımlar

 

Eğitim Detayları

Eğitimin Yapılacağı Yer

ODTÜ SEM

Süre

120 Ders Saati

Belge

Katılım Belgesi

Ücret

22.000 ₺

Oturumlar

Tarih Süre Konu Eğitmen Yer
03/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
05/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
10/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
12/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
17/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
19/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
24/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
26/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
31/10/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
02/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
07/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
09/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
14/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
16/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
21/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
23/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
28/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
30/11/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
05/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
07/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
12/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
14/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
19/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
21/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
26/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
28/12/2023 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
02/01/2024 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
04/01/2024 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
09/01/2024 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM
11/01/2024 17:45 - 21:30 Prof. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ODTÜ SEM

22.000 ₺

Kesin kayıtlar 28/09/2023 17:00 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

0 312 2103540