19/10/2020 tarihli Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı 1. Modül Eğitimi

Dört modülden oluşan BTSP öncelikli olarak yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. 

Amaç

BTSP, öncelikli olarak yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. Bu programların en özel yanı, ilkel örneklerinde olduğu gibi ders notlarının internet aracılığı ile sizlere ulaştırılmasıyla sınırlı kalmamasıdır. İlgili görsel işitsel öğelerle hazırlanan dersler ve karşılıklı etkileşim kanalları, konuları bilgisayar başında ve okumanın ötesindeki etkinliklerinizle, sıkılmadan öğrenmenizi amaçlamaktadır. 

Programla ilgili detaylı bilgi için: https://idea.metu.edu.tr/

 

Başvuru Koşulları

 • En az lisans düzeyi (4+) üniversite öğrencisi veya bir yüksekokul mezunu olmak
 • Çok iyi düzeyde bilgisayar okur-yazarı olmak; Windows işletim sistemlerine ve Firefox/Internet Explorer/Opera/Chrome tarayıcılarına aşina olmak
 • Multimedya (Kamera, Mikrofon, hoparlör gibi) özellikleri ve internet erişim olanağı olan bir bilgisayara sahip olmak
 • Kursların Türkçe olmasının yanında; kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilecek linkler İngilizce olacağı için, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmek
 • Her ders için haftada en az 6 saat çalışma zamanı ayırabilmek

BAŞVURU ADIMLARI:

 1. sem.metu.edu.tr sayfasında üyelik oluşturarak ödeme yapınız.
 2. Aşağıdaki belgeleri taratarak  sem@metu.edu.tr adresine iletiniz. Belgelerin asılları daha sonra talep edilecektir.
 • Her sayfalı ıslak imzalı Sözleşme Metni (İndirmek için tıklayınız.)
 • Öğrenci Belgesi veya Mezun Belgesi
 • Dekont (Sadece ödemeleri kurumları tarafından EFT/havale yoluyla yapılan katılımcılar için zorunludur. Ödemesini sem.metu.edu.tr üzerinden gerçekleştiren katılımcıların dekont göndermesi gerekli değildir.)

e-Devlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgeleri ve mezun belgeleri geçerlidir.

e-Devlet üzerinden alınmayan belgelerin ıslak imzalı ya da doğrulanabilir olması gerekmektedir.

 

 NOT: Ödemeleri kurumları tarafından yapılacak katılımcıların sem.metu.edu.tr web sayfasında üyelik oluşturduktan sonra ödeme süreciyle ilgili bilgi almak için sem@metu.edu.tr adresine e-posta atmaları gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi

15 Ekim 2020 (17.00)

Süre

Toplam 9 ay süren Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı (BTSP), 8'er haftalık 4 dönemden oluşmaktadır. 2'şer kursun verileceği her dönemin sonunda, çevrim içi sınavlar yapılacaktır.

Birinci modül eğitim süresi: Ekim-Aralık 2020 (2 ay)

 

Eğitim Dili

Kurs notları bölüm öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmaktadır. Kursların işlenişi de tamamen Türkçe olup kurs kitapları, referans ve çevrim içi kaynaklar İngilizce'dir.

Belgelendirme

 • BTSP’nin 4 modülünü başarılı olan katılımcılara verilecek olan elektronik belge, ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği tarafından onaylanmış resmi bir sertifika niteliğindedir.
 • BTSP’den ders bazında başarılı olan katılımcılara verilecek olan elektronik belge, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği tarafından onaylanmış resmi bir katılım belgesi niteliğindedir.
 • Bu sertifika/katılım belgesi, iş başvurularında ve akademik başvurularda katılımcıya referans olabilecek nitelik taşımaktadır.
 • Sertifikalar/katılım belgeleri katılımcının programı tamamladığı yılın sonunda verilmektedir. Belgeler ara dönemlerde verilmemektedir.
 • Sertifikalar/katılım belgeleri ODTÜ SEM tarafından düzenlenmektedir. ODTÜ SEM gerek duyduğunda belgenin niteliği değişmeyecek şekilde belge formatında (yazı stili, boyutu, rengi, basılı ya da elektronik vb.) değişiklik yapabilecektir.

Eğitmenler

Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama: Dr. Özgür Kaya

Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş: Prof. Dr. Erman Yükseltürk

Konu Başlıkları

BİRİNCİ MODÜL: Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama, Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş

Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama 

Bu eğitimde bilgisayar sistemlerinin yapıları, yazılım, donanım ve bunları oluşturan parçalar işlenmektedir. Giriş düzeyinde olacak olan kursta donanım ile ilgili olarak merkezi işlemci, bellekler, giriş/çıkış prensipleri anlatılacak ayrıca yazıcılar gibi çevre elemanları da işlenmektedir. Yazılım konusunda işletim sistemleri ve genel uygulama yazılımlarıyla programlama dillerine değinilmektedir.

 1. Hafta: Bilgisayarların Sınıflandırılması ve Bilgisayarlarda Bilgi Saklama
 2. Hafta: Bilgisayar Donanımı, Giriş/Çıkış, Bilgisayar Ağları, Veri İletişimi ve İnternet
 3. Hafta: Yazılım ve Python’a Giriş
 4. Hafta: Python’da Koşullar, Döngüler, ve Fonksiyonlar
 5. Hafta: Python’da Tuple, List ve Dict Veri Yapıları
 6. Hafta: Veri Yapıları
 7. Hafta: Python’da Veri Yapıları
 8. Hafta: Python’da Özyinelemeli Yapılar ve Dosya İşlemleri

Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş

Bu eğitimin amacı, daha önce hiç programlama bilgisi olmayan katılımcılara, Java dilini kullanarak bilgisayar programları yazmayı öğretmektir. Temel programlama kavram ve uygulamaları, örneklerle gösterilecek ve katılımcı dersin bitiminde, değişik Java programları yazabilecek düzeye gelmiş olacaktır. Eğitimin belli başlı konuları şöyle özetlenebilir: Seçeneğe dayalı işleme (karar yapıları), döngüler, işlevler, diziler ve nesneye dayalı programlama.

 1. Hafta: Programlamaya ve Java Diline Giriş
 2. Hafta: Veri Türleri ve Atama İfadeleri
 3. Hafta: Basit Girdi/Çıktı İşlemleri
 4. Hafta: Karar Verme Yapıları
 5. Hafta: Döngü Yapıları
 6. Hafta: İşlevler (Metotlar)
 7. Hafta: Diziler /Arrays)
 8. Hafta: Nesneye Dayalı Programlama Kavramları

Eğitim Detayları

Eğitimin Yapılacağı Yer

Çevrim İçi

Süre

Ders Saati

Belge

Sertifika

Ücret

875 ₺

Ödeme Seçenekleri

Başlık Miktar Açıklama
Genel Katılım 875 ₺
Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama (Sınav Telafi Ücreti) 129,80 ₺ TL Sadece sınav telafi ücretidir. (Eski dönem öğrenciler)
JAVA ile Bilgisayar Programcılığına Giriş (Sınav Telafi Ücreti) 129,80 ₺ TL Sadece sınav telafi ücretidir. (Eski dönem öğrenciler)
Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama (Ders + Sınav Telafi Ücreti) 265,50 ₺ TL Eğitim içeriğine erişim ve sınav telafisini kapsar. (Eski dönem öğrenciler)
JAVA ile Bilgisayar Programcılığına Giriş (Ders + Sınav Telafi Ücreti) 265,50 ₺ TL Eğitim içeriğine erişim ve sınav telafisini kapsar. (Eski dönem öğrenciler)

Oturumlar

Tarih Süre Konu Eğitmen Yer