22/03/2021 tarihli Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Eğitimi

Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi Eğitiminin temel amacı üniversitelerin araştırma çıktılarının öz değerlendirmesinin yapılabilmesi ve kurumsal gelişimi şekillendiren stratejilerin belirlenmesi için gerekli bilgi ve becerilerin sunulması, mevcut ve yeni öğretim üyelerinin akademik araştırma çıktılarının uygun ölçütlerle değerlendirilebilmesi, lisansüstü eğitim için yurtiçinde ve yurtdışında seçim yapmayı veya seçimleri yönlendirmeyi planlayan kişi ve kurumların ilgi ve alanlara uygun seçimlere altyapı oluşturabilecek nitelikte değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. 

1.400 ₺

Kesin kayıtlar 21/03/2021 23:00 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

03122103540

Bu sınıf sona ermiştir.

Amaç

Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi Eğitiminin temel amacı üniversitelerin araştırma çıktılarının öz değerlendirmesinin yapılabilmesi ve kurumsal gelişimi şekillendiren stratejilerin belirlenmesi için gerekli bilgi ve becerilerin sunulması, mevcut ve yeni öğretim üyelerinin akademik araştırma çıktılarının uygun ölçütlerle değerlendirilebilmesi, lisansüstü eğitim için yurtiçinde ve yurtdışında seçim yapmayı veya seçimleri yönlendirmeyi planlayan kişi ve kurumların ilgi ve alanlara uygun seçimlere altyapı oluşturabilecek nitelikte değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda temel bibliyometri kavramları, veri kaynakları, veri toplama, analiz ve görselleştirme yöntemleri, kurumsal performans metodolojilerinde kullanılan ölçütler tanıtılacak, bibliyometri analizi için gerekli bilgi ve beceriler uygulamalı olarak gösterilecektir. Eğitim değerlendirmesi eğitim süresince verilecek ödevler yoluyla yapılacaktır.

Başvuru Koşulları

  • Yaş Aralığı:İlgi duyan herkes katılabilir.
  • Meslek: Bibliyometrik analizlere ilgi duyan lisans ve lisansüstü öğrenciler, kütüphane sorumluları, üniversite rektörlükleri ve bağlı birimler, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) temsilcileri, öğretim üyeleri, bibliyometri alanında faaliyet gösteren araştırmacılar
  • Katılım için bir ön koşul yoktur.

Son Başvuru Tarihi

21 Mart 2021 saat 17:00

Kontenjan

100

Süre

20 saat

Eğitim Dili

Türkçe

Belgelendirme

Sınıf içi aktiviteler ve dönem sonu projesi olacaktır.

Eğitmenler

Doç. Dr. Cengiz Acartürk

Araş. Gör. Ece Çağlayan

Konu Başlıkları

Modül 1. Giriş - Bibliyometri temel kavramlar

●       Bibliyometri nedir?

●       Bibliyometri ile alakalı terimlerin açıklanması

●       Bibliyometri dışındaki diğer metrik sistemlerin tanıtılması

●       Bibliyometri için kullanılacak veri tabanlarının ve belirleyicilerinin tanıtılması

●       Veri tabanlarında yayın taraması nasıl yapılabilir hakkında örnekler vermek

Modül 2. Bibliyometri için veri kaynakları, veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri

●       Meta veri çıkarma yöntemleri nelerdir?

●       Araştırma yöntemleri nelerdir? (Nicel/Nitel)

●       Kısaca bibliyometri tarihi

●       Bibliyometrinin faydaları ve sınırlamaları nelerdir?

●       Bibliyometri türleri nelerdir?

●       Bibliyometrik yasalar ve kurallar nelerdir?

●       Bibliyometrik analizler nelerdir?

Modül 3. Veri analizi

●       Meta veri çıkarımı nasıl yapılır?

●       Temel istatistiksel kavramlar ve yöntemler

●       Veri bilimine yaklaşımlar

●       Derlem kavramları ve örnekler

●       Atıf analizi

Modül 4. Görselleştirme

●       Ham verinin Bibexcel veya Bibliotools gibi programların kullanılarak atıf ağ yapısının oluşturulması

●       Çıkarılan atıf ağ yapısının WoSViewer, CiteSpace, Gephi grafik programları kullanılarak görselleştiremelerin yapılması

●       R programın Bibliyometrik paketinin (Biblioshiny)  kullanılarak görselleştirmelerin yapılması

●       Çıkarılan Co-occurrence, Co-citation ağ yapılarının yorumlanması

Modül 5. Kurumsal performans analizi

●       Kurumsal performans analizi nedir? / Kurumlar ilgili birimlerine bunu nasıl aktarmalı?

●       Stratejiler neler olmalı? / Performans Ölçülerinin Belirlenmesi

●       Kurumsal motivasyon artırma yöntemleri

●       Kurumların hedeflerini belirlemede izlenmesi gereken yöntemler nelerdir?

●       Analizlerin ve çıktıların yorumlanması

●       Bireyden çoğula performans artırımı nasıl olmalı?

Modül 6. Analiz metrikleri

●       Temel bibliyometrik ölçütler

●       Yapay öğrenme / yapay zeka: Yöntemler ve araçlar (örn. WEKA - Data Mining by Wittens)

●       Sosyal Network Analiz Yöntemleri

●       Doğal dil işleme (NLP) yöntemleri (frekans analizleri): Yöntemler ve araçlar (NLTK vb. yöntemler)

●       Topic modeling (konu modelleme) kavramları: word2vec, doc2vec gibi belge sınıflama araçları

●       Ranking algoritmaları (örn. PageRank algoritması)

●       Üniversite sıralama metrikleri (CPP, vb.)

Modül 7. Araştırma çıktılarının sunulması

●       Araştırma çıktılarının yayılım mecraları: Dergiler, konferanslar, çalıştaylar, kitaplar ve kitap bölümleri, diğer yayılım mecraları

●       Dergi ve konferans yayınlarının zaman içindeki evrimi, mevcut durum

●       Açık erişim (open access) kavramı hakkında bilgi verilmesi

●       Yanıltıcı nitelikli ve yağmacı yayınlar ne anlama gelir.

●       Yayın mecralarında alanlar özelindeki eğitimlerin değerlendirilmesi

●       Kalite değerlendirmesi: Yüksek nitelikli dergi ve konferansların belirlenebilmesi için ipuçları

Modül 8. Uygulamalı çalışmalar (örnek kurumsal analiz)

●       Örnek alan çalışması olarak: Kimya

●       Bilişimin bilim ve teknoloji yönetimi ve tahminde uygulanması

●       Bilişimin bilgi kaynakları yönetimi ve araştırmasında uygulaması

Eğitim Detayları

Eğitmenler

Doç. Dr. Cengiz Acartürk

Eğitimin Yapılacağı Yer

online

Süre

20 saat Ders Saati

Belge

Başarı Belgesi

Ücret

1.400 ₺

Oturumlar

Tarih Süre Konu Eğitmen Yer
22/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç.Dr. Cengiz Acartürk Online (Canlı)
23/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Araş. Gör. Ece Çağlayan Online (Canlı)
24/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Araş. Gör. Ece Çağlayan Online (Canlı)
25/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Araş. Gör. Ece Çağlayan Online (Canlı)
26/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Araş. Gör. Ece Çağlayan Online (Canlı)
29/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Araş. Gör. Ece Çağlayan Online (Canlı)
30/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Araş. Gör. Ece Çağlayan Online (Canlı)
31/03/2021 12:00 - 14:30 Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi (online) Doç. Dr. Cengiz Acartürk, Araş. Gör. Ece Çağlayan Online (Canlı)

1.400 ₺

Kesin kayıtlar 21/03/2021 23:00 tarihinde bitmiştir. ÖN KAYIT
Eğitim sayfasına dönmek için tıklayın

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

03122103540