Teknolojik İnovasyon Yönetimi (Online)

 

ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Amaç

Teknoloji iktisadı ve inovasyon çalışmaları konularında sadece belli başlı üniversitelerde lisans dersleri bulunmaktadır. Bu konularda YL düzeyinde eğitim programı sayısı tüm Türkiye’de ancak bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdadır (ODTÜ-TEKPOL bunlardan birisidir). Ancak bu konulara ilgi her geçen yıl artmakta ve özellikle dijital dönüşümle beraber şirketlerin inovasyon iktisadı ve inovasyon çalışmaları konusuna ilgileri artmaktadır. Hem bu bilgi açığını kapatmak hem de bu konularda daha donanımlı bir insan sermayesine sahip olmak için örgün lisans ve yüksek lisans eğitim programları haricinde konuların ve kavramların daha uygulamalı bir biçimde anlatıldığı eğitim programlarına ihtiyaç bulunmaktadır. ODTÜ-TEKPOL YL programlarında verilen derslere her yıl ortalama 8-10 kadar öğrenci özel öğrenci olarak başvurmaktadır. Ayrıca programa her yıl 40 kadar başvuru gelmektedir ve bunların sadece 15’i programa kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra işten izin alamadığı için örgün bir YL programını takip edemeyen ancak inovasyon çalışmaları ile ilgili geniş bir kitle olduğu bilinmektedir. Sadece Ankara’daki savunma sanayi şirketlerindeki çalışanlar, teknopark yönetici şirketlerindeki çalışanlar ve Ankara’daki 8 teknoparkta çalışan 15.000 civarında teknoloji şirketi çalışanı önerilen ders ile ilgilenebilecek oldukça büyük bir kitle oluşturmaktadır. Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitimi bu kitleyi hedeflemektedir.  

 

Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitimi'nin ana amacı öğrencilere “inovasyon çalışmaları” ana çerçevesi içinde temel bilgileri uygulamalı bir biçimde aktarmak ve teknoloji ve inovasyon stratejisi ve bilim ve teknoloji politikası alanlarını takip edebilmelerini sağlayan kavramlar, tanımlar ve teoriler konusunda bilgi vermektir. Bu çerçevede eğitimin beş amacı bulunmaktadır. 

 

  • Teknolojik inovasyon konusunu incelemek için disiplinlerarası bakış açısı kazandırmak,
  • Özel kurumlarda, STK’larda ve hatta kamu kurumlarında teknolojinin getirdiği dönüşümleri anlamlandırabilmek ve teknolojik değişimi yönetebilmek için temel bilgiler sunmak,
  • Özel sektör şirketlerinin teknoloji ve inovasyon stratejisi tasarımlarını anlayabilecek düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olurlar.
  • Özel şirketlerde teknoloji ve inovasyon stratejisi ile ilgili oluşturulan ekiplerde yer alabilecek düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgi sahibi olurlar.
  • Kamunun bilim ve teknoloji politikası tasarımlarını anlayabilecek düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgi vermek.

 

Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitimi'nin üç hedefi bulunmaktadır. Eğitimi başarıyla tamamlayıp "Başarı Belgesi" almaya hak kazanan öğrenciler

 

  • Teknoloji ve inovasyon konuları ile ilgili temel kavramlara hâkim olurlar
  • Özel sektör firmalarında teknolojik inovasyon yönetimi konusundaki çalışmalara destek verebilecek düzeyde bilgi sahibi olurlar
  • Dijital dönüşüm gibi teknolojik inovasyonların getirdiği dönüşümleri anlayabilecek ve bu konuda şirket stratejisi geliştirilmesi konusunda yardımcı olabilecek bilgi edinirler
  • Kamunun bilim, teknoloji ve yeniliği nasıl ve hangi araçlarla desteklediği konusunda genel bilgi sahibi olurlar  

 

Başvuru Koşulları

Hedef kitlemiz 25-45 yaş arası herhangi bir kurumda çalışan, (özellikle özel sektör) mühendislik ve fen bilimleri mezunlarıdır. Ancak konular örnekler eşliğinde anlatılacağı için aslında üniversite öğrencisi ve üstü, “teknolojik inovasyon” konusu hakkında bilgi sahibi olmayı isteyen her yaş ve meslek grubuna hitap etmektedir. 

Süre

Her hafta, hafta içi 2 ders saati olmak üzere 12 haftadan toplam 24 ders saati eğitim planlanmıştır.

Eğitim Dili

Türkçe

Belgelendirme

4 eğitici tarafından verilen 3’er haftalık her modül sonrası eğitmenin belirleyeceği konu çerçevesinde öğrencilerden 800 kelimeyi aşmayan kısa bir makale yazmaları beklenmektedir. Bu kısa makalede işlenecek konunun, derste işlenen konularla, kavramlarla ve okumalarla ilişkilendirilme derecesine göre her kısa makaleye 25 üzerinden not verilecektir. 4 kısa makale * 25 puan =100 puan üzerinden 60 not olan katılımcı "Başarı Belgesi" almaya hak kazanacaktır.

Eğitimin %70’ine katılıp sınavlarda yeterli başarı sağlayamayanlara "Katılım Belgesi" verilecektir.

Eğitmenler

Prof. Dr. Erkan Erdil

İktisat Bölümü

Doç. Dr. İ. Semih Akçomak

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD

Dr. Öğr. Üyesi Arsev Umur Aydınoğlu

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları ABD

Bora Güngören

ODTÜ İktisat Bölümü Mezunu

 

Konu Başlıkları

Teknoloji İnovasyon Yönetimi dersi haftada 2 saat, 12 hafta, toplam 24 saat olarak planlanmıştır. Her hafta ile ilgili temel okumalar Her haftanın konu başlığı, dersin eğitmeni ve işlenecek konuların detayları aşağıda verilmiştir.

 

1.      Bilgi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji: kavramlar

a.       Eğitmen: Semih Akçomak

b.      Kavramların tanımları. Bilgi, Malümat, Ar-Ge, Teknoloji, İnovasyon

c.       OECD Kılavuzları (Frascati, Oslo)

d.      Kavramları örneklerle açıklamak

 

2.      İnovasyon ölçüm

a.       Eğitmen: Semih Akçomak

b.      İnovasyonu ölçmek için temel göstergeler

c.       İnovasyonu ölçmek için anket yöntemi. İnovasyon Anketleri

d.      İnovasyonu ölçmek için geleneksel yöntemlerin dışına çıkılabilir mi?

 

3.      Devlet Ar-Ge ve inovasyon sürecini nasıl destekler?

a.       Eğitmen: Semih Akçomak

b.      Bilim, teknoloji ve inovasyon politikasına giriş

c.       Politika amacı – politika aracı farkı

d.      Kamu politikası ve özel sektör stratejisi arasındaki fark

e.       Misyon-odaklı politikalar

 

4.      Tasarım kavramlar

a.       Eğitmen: Arsev Umur Aydınoğlu

b.      Tasarım odaklı düşünme

c.       Düşünme biçimleri

d.      Cüzdan egzersizi

 

5.      Tasarım odaklı düşünce 1

a.       Eğitmen: Arsev Umur Aydınoğlu

b.      Anlama

c.       Gözlem

d.      Sentez

 

6.      Tasarım odaklı düşünce 2

a.       Eğitmen: Arsev Umur Aydınoğlu

b.      Fikir üretme

c.       Önmodelleme

d.      Test & Geri Besleme

 

7.      İnovasyon sürecinin başlıca özellikleri

a.       Eğitmen: M. Teoman Pamukçu

b.      İnovasyon ve diğer teknoloji geliştirmeye yönelik etkinlikler

c.       İnovasyon sürecinin kendine has özellikleri (1)

d.      İnovasyon sürecinin kendine has özellikleri (2)

 

8.      İnovasyon yönetimi

a.       Eğitmen: M. Teoman Pamukçu

b.      Firma içi inovasyon süreci

c.       Firma içi inovasyon sürecinde aktörler

d.      Firma içi inovasyon sürecinde karar mekanizması

 

9.      Ekosistem yaklaşımı

a.       Eğitmen: M. Teoman Pamukçu

b.      Firmanın inovasyon ekosistemi

c.       İnovasyon zincirinde işbirlikleri (1)

d.      İnovasyon zincirinde işbirlikleri (2)

 

10.  Dijital dönüşümün bileşenleri (IoT, akıllı fabrikalar, büyük veri vb.)

a.       Eğitmen: Erkan Erdil

b.      Sanayi Devrimleri ve Teknolojik-Ekonomik Paradigmalar

c.       Dijital dönüşüm kavramsal çerçevesi

d.      Dijital dönüşüm bileşenleri arasındaki ilişkiler

 

11.  Akıllı üretim sistemlerinin mevcut sistemlerle karşılaştırılması

a.       Eğitmen: Erkan Erdil

b.      Akıllı üretim ekosistemi

c.       Dijital dönüşüm uygulama alanları ve ülke politikaları

 

12.  Dijital dönüşümde kurumsal strateji geliştirilmesi

a.       Eğitmen: Erkan Erdil

b.      Dijital dönüşüme hazırlığın ölçümü

c.       Dijital dönüşümün sektörler ve disiplinler arası boyutu

d.      Dijital dönüşümün organizasyon yapısına etkileri

 

 

Telefon

210 75 49

ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın