GDPR (General Data Protection Regulation) Kapsamında Dijital Mahremiyet, GDPR DPO (Data Protection Officer) Online

Bu eğitimin amacı GDPR uyumu için olan gereklilikleri anlayabilecek ve uyumun sağlanabilmesi için konunun uzmanlarıyla birlikte çalışabilecek (DPO- Data Protection Officer) Veri Koruma Görevlisi seviyesinde uzmanları yetiştirmektir. 

ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Amaç

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri ile insanların bilgiye ulaşması, ulaştığı bilgileri analiz etmesi ve bu bilgileri kısa süre içerisinde iletebilmesi mümkün olmaktadır. Ancak bu gelişme ile beraber insanların kişisel bilgilerini elde etmek ve bu verileri kullanmak da aynı şekilde kolaylaşmıştır. Bilgi iletim imkanlarının artışı, veri analiz metotlarının gelişmesi, bilgisayarların işlem güçlerinin artması, paralel veri işleme teknolojilerinin uygulanması ve yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ile çok büyük veriler çok farklı yönleriyle ve ayrıntılı olarak ile analiz edilebilmektedir. Bu teknolojiler ile kişisel verilerin analiz edilmesi neticesinde ise insanların ticari ve siyasi olarak değerlendirilebilmesi ve sonrasında da buna bağlı olarak yönlendirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verilerin korunması temel bir insan hakkı olarak önem kazandığı gibi, hem toplumsal hem de bireysel olarak güvenliğimizin sağlanması için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Kişisel verilerin korunması konusunda en nitelikli hukuksal düzenlemeler AB tarafından yapılmaktadır ve AB tarafından çıkartılan GDPR ( General Data Protection Regulation - Genel Veri Koruma Tüzüğü) konuya ilişkin en kapsamlı hukuki düzenlemedir. AB üyesi olmayan ülkeler de bu düzenlemeleri takip etmekte, AB ile uyum içerisinde olmaya çalışmakta ve kendilerine özgü hukuki çalışmaları bu doğrultuda yapmaktadır. Özellikle uluslararası olarak iş yapan firmaların, kurumların ve şahısların bu düzenleme kapsamında organizasyon yapılarında gerekli değişiklikleri yapmaları, veri işleme ve analiz süreçlerini ve ayrıca kullandıkları veya geliştirdikleri sistemleri, yazılımları ve donanımları bu düzenlemeye uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bu eğitimin amacı GDPR uyumu için olan gereklilikleri anlayabilecek ve uyumun sağlanabilmesi için konunun uzmanlarıyla birlikte çalışabilecek (DPO- Data Protection Officer) Veri Koruma Görevlisi seviyesinde uzmanları yetiştirmektir.

Başvuru Koşulları

Okuduğunu anlayabilecek seviyede İngilizce bilmek. (dokümanlar ve sunum içerikleri İngilizce olacaktır)

Hedef Kitle:

AB vatandaşlarına yönelik mal ve hizmet üreten firmalar,
Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında çalışan firmalar,
IOT(Internet of Things), Yapay Zeka, Metaverse, Big Data Analytics, Bilgisayar Oyunları Tasarımı, Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Yönetimi alanlarında hizmet veren firmalar,
Teknolojik altyapı geliştiren firmalar,
Havayolları,
AB vatandaşlarına hizmet sunan hastaneler ve sağlık turizmi yapan firmalar,
İhracatçı Birlikleri,
Bakanlıkların AB Departmanları,
AB Projesi Yöneten Kurum ve Kuruluşlar,

bünyesinde çalışan üst düzey yöneticiler, konuyla ilgili departmanların (BT, AR-GE, Hukuk, İK, Pazarlama, Denetim vb) birim amirleri ve çalışanları, Veri Koruma Görevlisi pozisyonunda çalışanlar veya çalışmak isteyenler.

Süre

21 ders saati 

Eğitim Dili

Eğitim dili Türkçe olmakla beraber derste İngilizce materyaller de kullanılacaktır. 

Belgelendirme

Eğitimin en az %70'ine katılanlara "Katılım Belgesi" verilecektir. Katılım saati katılım belgesi üzerinde belirtilecektir.

Eğitmenler

Doç. Dr. Cihangir Tezcan 

Av. Fatih Öğmen 

Konu Başlıkları

 • Giriş: Dijital Dünya ve Kişisel Veriler 
 • Kişisel Veri Nedir?
 • Konu Üzerine Yasal Düzenlemelerin Amacı Nedir?
 • GDPR Kapsamı 
 • GDPR Fırsatlar ve Tehditler
 • Temel Kriptoloji Bilgisi 
 • Internet ve Siber Güvenlik 
 • Güvenli Ağ Tasarımı ve Yönetimi 
 • Veri Tabanları ve Kriptoloji 
 • Bulut Teknolojileri ve Siber Güvenlik 
 • Yapay Zeka ve Kişisel Veriler 
 • GDPR Temel Kavramlar 
 • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimdir?
 • Temel Kontrol Listesi (Check List) GDPR Veri Korumaya İlişkin Temel Sorumluluklar 
 • GDPR Kapsamında Sorumluluklar (Organizasyonel, Kurum Yetkilileri ve Çalışanları)
 • GDPR Veri İşlemenin Temel İlkeleri 
 • GDPR Kapsamında Veri İşlemenin Yasal Dayanakları (Yerel Düzenlemeler)
 • Açık Rıza (Şartları, Sınırları, Usulü, Yönetimi)
 • GDPR Kapsamında Veri Transferleri 
 • KVKK Kapsamında Veri Transferleri
 • Sözleşmelerde GDPR ve KVKK Kapsamında Yer Alması Gereken Hususlar
 • GDPR DPO (Data Protection Officer) Veri Koruma Görevlisi Yetkileri Sorumlulukları 
 • İlgili Kişilerin Hakları 
 • Mahremiyete Uygun Tasarım (Privacy by Design, Privacy by Default)
 • GDPR ve KVKK'ya göre Veri Koruma Otariteleri ile İlişkiler 
 • KVKK ve GDpr Kapsamında Cezalar, Cezaların Uygulanması, İtiraz vb. Süreçler 
 • Özel Veri İşleme Aktiviteleri (CLOUD, IOT, BIG Data, AI)
 • Elektronic Privacy Regulation ve PECR
 • Pratik Uygulamalar  
ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın