Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı (ONLINE)

Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programlarının temel amacı Türkiye’de hizmet veren Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörüne yönelik son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçleri, araçları ve bilgi yönetimi pratikleri konusunda kavramsal ve uygulamalı olarak kapsamlı bir eğitim vermektir. 

ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Amaç

Programın genel amaçları:

 • Yapı Bilgi Modellemesi kavramını tarihi gelişimi ve sektör için önemi açısından irdelemek,
 • Yapı Bilgi Modellemesi konusundaki temel kavramları sunmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi süreçlerini ve faydalarını anlatmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi konusunda uluslararası çalışmalardan örnekler sunmak,
 • Temel modelleme kavramlarını anlatmak,
 • Mimarlık Mühendislik ve İnşaat sektörü açısından temel modelleme pratiklerini uygulamalı olarak sunmak,
 • Şantiye (yapım) süreçleri için temel analiz kavramlarını anlatmak (çakışma analizleri, maliyet tahmini, iş planlama süreçleri, vb.),
 • Sürdürülebilirlik analizlerinin yapılması (enerji analizleri, vb.),
 • İşletme süreçleri açısından temel analiz pratiklerini uygulamalı olarak sunmak,
 • Standartlar eşliğinde Yapı Bilgi Modellemesi uygulama süreçlerini anlatmak,
 • Proje hayat döngüsündeki bilgi üretim ve organizasyon süreçlerini anlatmak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi olgunluk seviyelerini sunmak,
 • Uluslararası standartlar ve ihale süreçleri konusunda bilgilendirmek,
 • Yalın İnşaat süreçleri
 • Yalın İnşaat ve Yapı Bilgi Modellemesi arasındaki sinerjiler

Başvuru Koşulları

Mimarlık, mühendislik veya yapı ile ilgili diğer alanlarda 4 yıllık bir üniversite bitirmiş olmak ve inşaat sektörü ile ilgili tecrübe sahibi olmak.

Süre

Yapı Bilgi Modellemesi Sertifika Programı her biri 16 ders saati olan beş ana modülden oluşmaktadır. Programın toplam süresi 80 ders saatidir. Bu sertifika programında Yapı Bilgi Modellemesinin temel kavramları anlatılarak yazılımlar eşliğinde modelleme pratikleri öğretilmektedir.

1) Modül 1 – Yapı Bilgi Modellemesi - Kavramlar - 16 ders saati
2) Modül 2 – Yapı Bilgi Modellemesi - Mimari ve Mühendislik Modelleme - 16 ders saati
3) Modül 3 – Yapı Bilgi Modellemesi - Analiz - 16 ders saati
4) Modül 4 – Yapı Bilgi Modellemesi - Uygulama - 16 ders saati
5) Modül 5 – Yapı Bilgi Modellemesi - Yalın Yönetim - 16 ders saati

Online eğitimlerde katılımcıların video kamera ile dersleri takip etmesi gereklidir. Online eğitimlerin ders materyalindeki telif hakkı olan içerik sebebiyle kayıt edilmemesi ve telif hakkına saygı gösterilmesi gereklidir.

Eğitim Dili

Sunum ve eğitimler Türkçe yapılacaktır. Konuların sadece kısa özetleri ve halka açık diğer bazı bilgiler (standartlar, vb.) katılımcılara verilebilir

 

Kontenjan

20 kişi (online)

Yüz yüze eğitimlerde kontenjan 15 kişi ile sınırlıdır. Yüz yüze eğitimde katılımcılar 12 bilgisayar kapasiteli ODTÜ MATPUM Araştırma Merkezi Binasında bulunan BIM Mükemmeliyet Merkezi laboratuvarındaki bilgisayarları kullanabileceklerdir. Bilgisayarlarda Autodesk Revit 2020, Navisworks 2020, Archicad 23 ve diğer gerekli yazılımlar yüklü olacaktır. Laboratuvardaki bilgisayarlar kayıt sırasına göre tahsis edilecektir. Kapasite (12 katılımcı) aşımında katılımcılar kendi bilgisayarlarını kullanmak zorunda kalabilirler. Katılımcılar eğer kendi bilgisayarları ile katılmak isterlerse veya online eğitimlerde lisanslama ve donanımla ilgili diğer gereksinimlerden sorumlu olacaklardır.

Belgelendirme

 • Sertifika sınavına girebilmek için eğitimin %80’ine devam etmek zorunludur.
 • Programın son haftasında ödev - sınav yapılır.
 • Ödev - sınav notu  %70 üzerindekilere 'Sertifika', bu oranın altında kalanlara devam koşulunu sağlamaları durumunda 'Katılım Belgesi' verilir.
 • Sınavdan geçemeyen katılımcılar için bir kez olmak üzere telafi sınavı yapılır.

Eğitmenler

Konu Başlıkları

Modül 1 - Temel Yapı Bilgi Modellemesi-Kavramlar

Eğitim İçeriği

Bu modül Yapı Bilgi Modellemesi kavramını ayrıntılı bir şekilde tanıtıp Yapı Bilgi Modellemesinin ortaya çıkma tarihçesini ve nedenleri özetlemektedir. Yapı Bilgi Modellemesi kavramsal niteliğinin yanı sıra pratik uygulamalardan da örnekler verilmektedir. Bu modül Sertifika Programı içerisindeki tüm modüller için bir temel oluşturmaktadır.
Modül 1 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde Yapı Bilgi Modellemesini günümüz Mimarlık, Mühendislik, ve İnşaat sektöründe gerekli kılan sebepler ayrıntılı olarak anlatılacak, Yapı Bilgi Modellemesinin geleneksel iş süreçlerine nasıl bir etkisi olduğunu gösterilecektir. Bu bağlamda çeşitli kavramsal ögeler, bilgi ve iletişim araçları ve yeni bilgi süreçleri eşliğinde örnekler ve vaka çalışmaları sunulacaktır.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Problem tanımı - Neden Yapı Bilgi Modellemesi?  
 • Yapı Bilgi Modellemesi tanımı ve detaylandırılması   
 • BIM Kullanım Alanları
 • BIM Yazılımları
 • Dünyadan BIM iyi uygulama örnekleri
                                                                                         

Modül 2 - Yapı Bilgi Modellemesi-Mimari ve Mühendislik Modelleme

Eğitim İçeriği

Bu modül öncelikle model kavramını işlemekte ve bunu takiben temel Yapı Bilgi Modellemesinde kullanılan temel BIM modelleme yazılımları ile uygulamalı bir eğitim vermektedir. Bu bağlamda farklı yazılım araçlarına ait kullanım senaryoları sunulmakta, bu araçlara has arayüzler, işlevler ve komutlar tanıtılmaktadır. Yapıların modellenmesine dair mimari ve mühendislik (strüktür, mekanik, elektrik, tesisat) bakış açılardan tüm yapı öğelerinin temel modelleme prensipleri anlatılmaktadır.
Modül 2 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde öncelikle temel modelleme kavramları ve Yapı Bilgi Modellemesi temelli modellemenin gerekleri anlatılacaktır. Bu bağlamda modelleme araçlarına ait arayüzler, işlevler ve modellemeye ön hazırlık için gereken süreçler pratik egzersizler yardımıyla gösterilecektir. Temel modelleme yetenekleri sunulduktan sonra mimari, yapısal sistem, mekanik, elektrik, tesisat sistemlerinden çeşitli yapı elemanlarının nasıl modelleneceği anlatılacaktır.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Temel Modelleme Kavramları                                                                                    
 • Yazılım arayüzü                                                                                          
 • Kavramsal modelleme ve ön analiz                                                                       
 • Modelleme ön hazırlık                                                                                                         
 • Mimari modelleme                                                                                                       
 • Yapısal modelleme                                                                                                   
 • Mekanik modelleme                                                                                                                 
 • Elektrik modelleme                                                                                  
 • Tesisat Modelleme

Modül 3 - Yapı Bilgi Modellemesi-Analiz

Eğitim İçeriği

Bu modül öncelikle temel analiz kavramlarını sunmakta ve bunu takiben Yapı Bilgi Modellemesi modeli tamamlanan bir yapının farklı araçlar ile farklı bağlamlarda nasıl analiz edileceği konusuna dair uygulamalı bir eğitim vermektedir. Bu bağlamda farklı yazılım araçlarına ait kullanım senaryoları sunulacak, bu araçlara has arayüzler, işlevler ve komutlar tanıtılacaktır.
Yapı Bilgi Modellerinin şantiyede hatasız olarak uygulanmasından bahsedecek olan bu modül, temel olarak değişik proje katılımcıları tarafında üretilen mimari ve mühendislik modellerinin çeşitli BIM analiz yazılımları tarafında çakışma analizi ile incelenmesine ve projedeki hataların bulunmasına dayanmaktadır.
Modül 3 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde temel analiz kavramlarını takiben şantiye uygulamalarına dair problemlerin çözümünde kullanılacak Yapı Bilgi Modellemesi analiz yöntemleri anlatılacaktır. Şantiyeler için metraj, maliyet tahmini, çakışma analizleri ve bunlar için gerekli ön çalışmalar (proje planlaması, model entegrasyonu ve yönetimi, problem saptama ve çözme) öğretilecektir. Sürdürülebilirlik bağlamında temel tasarım stratejileri, enerji benzetim araçları ve farklı araçlar arası işbirliği teknikleri anlatılacaktır.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Analiz kavramı                                                                                                                   
 • Şantiye için Yapı Bilgi Modellemesi - Keşif / Metraj, Maliyet Tahmini, Çakışma Analizi
 • Sürdürülebilirlik ve Yapı Bilgi Modellemesi                                                                                   

Modül 4 - Yapı Bilgi Modellemesi- Uygulama

Eğitim İçeriği

Bu modülde daha önceki modüllerde öğrenilen kavramların uygulamaları katılımcılar tarafından örnek bir proje üzerinde yapılacaktır.
Modül 4 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde çeşitli BIM modelleme araçları kullanılarak üretilecek mimari ve mühendislik (yapısal sistem, mekanik, elektrik, tesisat) modelleri BIM analiz programlarında incelenecek, çakışma analizleri ve keşif metrajları gerçekleştirilecektir.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Mimari model üretilmesi
 • Mimari modelin altlık olarak kullanılarak mühendislik modelleri üretilmesi
 • Çakışma analizleri yapılması
 • Keşif-metrajların üretilmesi
     

Modül 5 - Yapı Bilgi Modellemesi-Yalın Yönetim

Eğitim İçeriği

Bu modülde yalın yönetim teknikleri ve Mimarlık Mühendislik ve İnşaat uygulama alanları öğretilecektir. Yalın düşüncenin temel amacı, değerin ilk fikirden başlayarak değer yaratma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak, hızla nihai müşteriye ulaştırılması ve ayrıca bütün süreçlerde atığın en aza indirilmesidir. Yalın inşaatla, müşterinin istediği şartlara uygunluğunu ilk seferde sağlamak, projeyi öngörülen zaman ve maliyette eksiksiz teslim etmek hedeflenmektedir. Yapı Bilgi Modellemesi ile Yalın İnşaat teknikleri ayrılmaz bir bütündür ve aralarında birçok sinerji mevcuttur. Bu modül içerisinde sinerjiler üzerinden gidilecek ve inşaat sektöründeki uygulamaları öğretilecektir. Modül 5 - 16 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde “yalın düşüncenin” temel kavramları aktarılacak ve inşaat sektöründeki uygulama alanları öğretilecektir. Yapı Bilgi Modellemesi ve Yalın İnşaat süreçleri çalışılacak ve aralarındaki sinerjiler anlatılacaktır.

Detaylı Konu Başlıkları

 • Yalın düşüncenin temeli ve tarihçesi                                                                  
 • Geleneksel yöntemlerdeki sorunlar                                                                                 
 • Toyota Üretim Sistemi                                                                                                     
 • Tasarım yönetiminde hedefe dayalı tasarım                                                                        
 • Maliyet hesaplamada hedefe dayalı bütçeleme                                                            
 • Bütünleşik proje yönetim sisteminde Yalın İnşaat ve Yapı Bilgi Modellemesi’nin rolü
 • Yapı Bilgi Modellemesi ve yalın süreç yönetimi                                                            
 • Değer tanımı, değer zinciri nedir, atık nasıl bulunur ve yok edilir             
 • Çekmeye dayalı planlama ve diğer yöntemlerden farkı nedir                         
 • İş yükünün dengelenmesi                                                                                            
 • Kalite problemlerinin çözülmesi ve Poke Yoke                                                            
 • İş planlamasında “Last Planner System” kullanılması                                    
 • İnşaat süreçlerine adapte edilmiş Yalın Yöntemler                                                            
 • Yalın iş güvenliği                                                                                                                           
 • Sektörden yalın uygulamaları                                                                                                                       

                                                                                              

Telefon

sem@metu.edu.tr

Ayrıntılı bilgi : Prof. Dr. Ali Murat Tanyer (e-mail: tanyer@metu.edu.tr); Tel: 0312 2107274) 

Katılımcılar online eğitimlerde sertifika programlarında kullanılacak programların 30 günlük deneme versiyonlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilir. Zaman kısıtlamasında ötürü bu programların 1. Sertifika programı (Yapı Bilgi Modellemesi Sertifikası) - 2. Modülünün (Yapı Bilgi Modellemesi - Modelleme) başlangıç tarihinden önce yüklenmemesi gereklidir.

Revit 2020 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2020-products.html

Navisworks 2020 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-Navisworks-2020-products.html

Archicad 23 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://www.graphisoft.com/archicad/try-archicad-for-free/

https://bimsoft.com.tr/archicad/indir/

https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/25883/

Allplan 2020 için deneme sürümü ve sistem gereksinimleri:

https://info.allplan.com/en/demo-download/cad-software-v2.html

https://aluplan.com.tr/knowledge-base/deneme-surumu-indir/

https://fga.com.tr/yazilimlar/allplan/download/

https://www.allplan.com/system/system-requirements/

ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın