Yapı Bilgi Yönetimi Sertifika Programı (Online)

Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programının devamı niteliğinde olan bu ikinci sertifika programının temel amacı Türkiye’de hizmet veren mimarlık ve yapı sektörü ile ilgili şahısların ve firmaların yapı projelendirme hayat döngüsünde dijital modelleme ile üretilen bilginin yönetimi konusunu kavramsal ve uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu sertifika programı, yapı ve yapım sektöründe “dijital bilgi yönetimi” konusunda nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Amaç

“Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı” isimli sertifika programında tasarım ve yapım süreçlerinin dijital yazılımlar kullanılarak modellenmesi ve analiz edilmesi ele alınmaktadır.

"Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programı"nın devamı niteliğinde olan bu ikinci sertifika programının temel amacı Türkiye’de hizmet veren mimarlık ve yapı sektörü ile ilgili şahısların ve firmaların yapı projelendirme hayat döngüsünde dijital modelleme ile üretilen bilginin yönetimi konusunu kavramsal ve uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu sertifika programı, yapı ve yapım sektöründe “dijital bilgi yönetimi” konusunda nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yapı Bilgi Yönetimi Sertifika Programının hedefleri şunlardır:

 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonellerin dijital bilgi yönetimi kabiliyetleri edinmeleri,
 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonellerin dijital bilgiyi uluslararası standartlar ışığında üretebilmeleri için gerekli yöntemleri kavrayabilmeleri,
 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonelleri dijital ortamdaki yapı işletme süreçleri kavrayabilmeleri,
 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonellerin dijital modelleme nesneleri üretmesi,

Yapı Bilgi Yönetimi Sertifika Programı sonundaki kazanımlar şunlardır:

 • Yapı işletmesi süreçleri için gereken bilgiyi modelleme araçlarını kullanarak üretmek,
 • Uluslararası standartlar çerçevesinde yapı bilgi modellemesinin çeşitli proje safhalarında nasıl uygulanabileceğini tanımlamak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi Olgunluk Seviyelerini listeleyip her bir seviyenin beklentilerini tanımlamak,
 • Uluslararası standartlar çerçevesinde proje hayat döngüsünde bilgi yönetimi beklentilerini açıklamak,
 • Modelleme araçlarında çeşitli disiplinler için modelleme nesnesi üretmek,

 "İnteraktif bir eğitim olması ve sunumların telif hakkı barındıran malzemeler içermesi sebebiyle derslerimiz kayıt edilmemektedir."

Eğitim Tarihi

3 Haziran - 28 Haziran 2024

Son Başvuru Tarihi

30 Mayıs 2024

Başvuru Koşulları

Bu sertifika programına "Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programı"nı başarı ile bitirmiş veya denk bir eğitimi almış yapı sektörü ile ilgili alanlarda 2 yıllık teknik okul veye 4 yıllık bir üniversite bitiren ve yapı sektörü ile ilgili tecrübe sahibi olan meslek insanları katılabilir.

Süre

40 Ders Saati 

Eğitim Dili

Talebe göre Türkçe veya İngilizce verilebilir.

Belgelendirme

 1. Sertifika alabilmek için katılımcıların:
 2. Eğitim programının %80’ine devam etme koşulunu sağlamaları,
 3. Autodesk Revit yazılımı içerisindeki “BIM Interoperability Tools” eklentisini kullanarak birinci sertifika programında (Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı)  üretilen projenin işletme süreci bilgisini içeren dosya formatını (COBie formatındaki işletme süreci bilgisini içeren dosyayı) üretmesi,
 4. Birinci sertifika programında (Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı) üretilen projenin ISO 19650 standardı ışığında bir Yapı Bilgi Modeli uygulama planı dokümanını üretmesini,
 5. Autodesk Revit yazılımını kullanarak disiplin özelinde bir yapı nesnesi üreterek dijital (sayısal) ortamda teslim etmesi beklenir.

Bu projenin teslim edilmesi için isteyen katılımcılara 40 saatlik eğitim programının bitiminden sonra 30 günlük ek bir süre verilebilir. 

Teslim edilen proje 100 üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme süreci için bir “Performans Değerlendirme Ölçeği” oluşturulacaktır. 70 puan ve üstü alan katılımcılar başarılı olarak nitelendirilir ve sertifika almaya hak kazanır.

İlk aşamada başarısız olanlara veya ilk bir ay içerisinde teslim yapmamış olanlara ilave 30 günlük bir süre içerisinde projesini tamamlama hakkı verilir. 

Son aşama sonunda projede başarısız olanlara devam koşulunu sağlamaları durumunda "Katılım Belgesi" verilir. 

Eğitmenler

Konu Başlıkları

Yapı Bilgi Yönetimi Sertifika Programı 40 saati kapsayan 3 ana modülden oluşmaktadır. Bu programda uluslararası ISO 19650 standardı ışığında Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı proje bilgi yönetimi kavramı anlatılacaktır. Bunun yanında 7. Boyut olarak nitelendirilen tesis yönetimi konusu ele alınarak Yapı Bilgi Modellemesi  verisinin işletme süreci için müşteriye nasıl ve hangi ortamda aktarılması gerektiği anlatılacaktır.

Programı oluşturan modüller şunlardır:

1) Modül 1 – Yapı Bilgi Yönetimi – Tesis Yönetimi - 12 ders saati.

2) Modül 2 - Yapı Bilgi Yönetimi – ISO 19650 standartları çerçevesinde Yapı Bilgi Modellemesi Uygulama Süreci ve Proje Hayat Döngüsü – 20 ders saati.

3) Modül 3 – Yapı Bilgi Yönetimi – Üreticiler için Yapı Bilgi Modellemesi Nesneleri ve Kütüphaneleri - 8 ders saati.

Ücret

25300

Telefon

Ayrıntılı Bilgi: Prof. Dr. Ali Murat Tanyer (e-mail: tanyer@metu.edu.tr - Tel: 0312 2107274)

Modül 1 – Yapı Bilgi Yönetimi – Tesis Yönetimi - 12 ders saati

Yapı işletmesi periyodik bakımdan temizliğe, mekan yönetiminden finansal konulara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Tasarım ve yapım süreçleri bittiği zaman günümüzde bina ile ilgili dokümanlar genellikle kağıt ortamında müşteriye teslim edilmektedir. Yapı bilgi modellemesi ve yönetimi bu pratiği değiştirmek ve süreç sonunda üretilen dijital bilginin (proje modelinin) müşteriye teslim edilebilmesi için giderek önem kazanmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde yapı işletmesi sürecindeki dijital bilginin mimari ve mühendislik tasarımlarından başlayarak nasıl organize edilmesi gerektiğini anlatılmaktadır. Teorik sunumlar ile başlayan modül Yapı Bilgi Modeli ve ilgili diğer yazılımlarda uygulamalı gösterimlerle devam eder. Ayrıca Yapı Bilgi Modelinin yapı işletmesi karar verme süreçlerinde kullanılması ve üretilen Yapı Bilgi Modellerinin piyasada bulunan yönetim veritabanları ve “varlık yönetimi” programları ile ilişkileri gösterilir. Bu modül 12 ders saati sürmektedir.

Bu modülde anlatılan detaylı konu başlıkları şunlardır:

 • Yapı işletmesi için bilgi yönetimi
 • Bina hayat döngüsü
 • Sınıflandırma sistemleri
 • Yapı işletmesi için standartlar (COBie)

MODÜL-1 DERS İÇERİĞİNE DAİR ÖRNEK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

 

Bina hayat döngüsü

 

Yapı işletmesi için standartlar (COBie)

 

Sınıflandırma sistemleri

 

Sınıflandırma sistemleri

2) Modül 2 - Yapı Bilgi Yönetimi – ISO 19650 standartları çerçevesinde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Uygulama Süreci ve Proje Hayat Döngüsü – 20 ders saati

Eğitim İçeriği:

Bu modülde uluslararası ISO 19650 standardı ışığında BIM tabanlı proje bilgi yönetimi kavramı anlatılacaktır. Bu modül 20 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modül, Yapı Bilgi Modellemesi olgunluk seviyelerini özetleyip Yapı Bilgi Modellemesi tabanlı proje bilgi yönetimi modeli ve süreçlerini şu anda birçok ülkede ve projede talep edilen 2. seviye BIM olgunluğunu yerleşik uluslararası ISO 19650 standardı ışığında anlatmaktadır.

Bu modülde Yapı Bilgi Modellemesi olgunluk seviyesi kavramı ile başlayarak proje hayat döngüsünde Yapı Bilgi Modellemesi ile bilgi yönetimi stratejileri ve Yapı Bilgi Modellemesi için ortak veri platformu oluşturma konuları verilecektir.

Bu modülde anlatılan detaylı konu başlıkları şunlardır:

 • Yapı Bilgi Modellemesi Olgunluk Seviyeleri
 • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Uygulama Planı Ana Hatları
 • Çeşitli Yapı Bilgi Modellemesi standartları (ISO 19650, BS PAS 1192-2) eşliğinde proje hayat döngüsünde bilgi yönetimi
 • Müşterinin bilgi talebi / gereksinimleri
 • Veri üreticileri [tasarımcılar (mimari, mühendislik, vb.), yükleniciler, üreticiler, vb.] ve müşteri bilgi talepleri
 • Bilgi yönetiminde roller ve sorumluluklar
 • Ortak veri platformu oluşturulması ve yönetimi
 • Detaylandırma Seviyeleri (Level of Details)

MODÜL-2 DERS İÇERİĞİNE DAİR ÖRNEK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

 

Yapı Bilgi Modellemesi Olgunluk Seviyeleri

 

ISO 19650 standardı ışığında BIM verisi yönetimi

 

Yapı Bilgi Modellemesi Uygulama Planı

 

Ortak veri platformu oluşturulması ve yönetimi

 

Detaylandırma Seviyeleri (Level of Details)

3) Modül 3 – Yapı Bilgi Yönetimi – Üreticiler için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) Nesneleri ve Kütüphaneleri - 8 ders saati

Eğitim İçeriği:

İnşaat sektöründe dijital dönüşümün mümkün olabilmesi için malzeme üreticilerinin de ürünlerinin dijital versiyonlarının profesyonellerin kullanımına sunması gerekmektedir. Bu modül, malzeme üreticilerini Yapı Bilgi Modelleri konusunda bilgilendirmeyi ve Yapı Bilgi Modeli nesnelerinin nasıl üretileceğini anlatmayı amaçlamaktadır.

Bu modül 8 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde anlatılan detaylı konu başlıkları şunlardır:

 • Parametre tanımlanması
 • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) nesnesi oluşturulması

MODÜL-3 DERS İÇERİĞİNE DAİR ÖRNEK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ