Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programı (Online)

Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programı’nın temel amacı Türkiye’de hizmet veren mimarlık ve yapı sektörü ile ilgili şahısların ve firmaların son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçlerini kavramsal ve uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. 

ÖN KAYIT

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMUNUZA ÖZEL TALEP Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Amaç

Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programı’nın temel amacı Türkiye’de hizmet veren mimarlık ve yapı sektörü ile ilgili şahısların ve firmaların son yıllarda önem kazanan Yapı Bilgi Modellemesi süreçlerini kavramsal ve uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Bu sertifika programı, yapı ve yapım sektöründe “dijital bilgi üretimi” konusunda nitelikli profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programının hedefleri şunlardır:

 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonellerin dijital bilgi modelleme ekosistemini kavrayabilmeleri,
 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonellerin dijital bilgi modelleme kabiliyetlerini edinmeleri ve geliştirmeleri,
 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonellerin modelleme araçlarını etkin kullanabilmeleri,
 • Yapı ve yapım sektöründe çalışan profesyonellerin üretilen dijital bilgiyi kullanarak analizler (sürdürülebilirlik ve çakışma analizleri, maliyet tahmini, iş planlama süreçleri, vb.) yapmaları,

Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programı sonundaki kazanımlar şunlardır:

 • Yapı Bilgi Modellerini ve yapı sektörüne getirdiği yeni çalışma modellerini tanımlamak,
 • Yapı Bilgi Modelleri kullanım senaryolarını tanımlamak,
 • Yapı Bilgi Modellemesi ekosisteminde kullanılan belli-başlı bilgisayar programlarını ve bu programların avantaj / dezavantajlarını listelemek,
 • Nesne tabanlı çalışma prensibiyle bina ve sistemlerini modellemek,
 • Üretilen modelleri kullanarak analiz (örneğin çakışma analizleri, zaman simülasyonları, keşif/metraj, sürdürülebilirlik, enerji, karbon ayakizi, vb) yapmak,

"İnteraktif bir eğitim olması ve sunumların telif hakkı barındıran malzemeler içermesi sebebiyle derslerimiz kayıt edilmemektedir." 

Başvuru Koşulları

Bu sertifika programına yapı sektörü ile ilgili alanlarda 2 yıllık teknik okul veya 4 yıllık bir üniversite bitiren ve yapı sektörü ile ilgili tecrübe sahibi olan meslek insanları katılabilir.

Kesin kayıt için ayrıca diploma veya mezun belgesinin sem@metu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Süre

60 Ders Saati

Eğitim Dili

Talebe göre Türkçe veya İngilizce verilebilir.

Belgelendirme

Sertifika alabilmek için katılımcıların:

 1.  Eğitim programının %80’ine devam etme koşulunu sağlamaları,
 2.  Modül 4’te verilen proje kapsamındaki modelleme (entegre proje modeli üretimi) ve analizlerinin (çakışma analizleri, 4 boyutlu modelleme, maliyet tahmini) tamamlanarak dijital (sayısal) ortamda teslim etmesi beklenir.

Bu projenin teslim edilmesi için isteyen katılımcılara 60 saatlik eğitim programının bitiminden sonra 30 günlük ek bir süre verilebilir. 

Teslim edilen proje 100 üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme süreci için bir “Performans Değerlendirme Ölçeği” oluşturulacaktır. 70 puan ve üstü alan katılımcılar başarılı olarak nitelendirilir ve sertifika almaya hak kazanır.

İlk aşamada başarısız olanlara veya ilk bir ay içerisinde teslim yapmamış olanlara ilave 30 günlük bir süre içerisinde projesini tamamlama hakkı verilir. 

Son aşama sonunda projede başarısız olanlara devam koşulunu sağlamaları durumunda "Katılım Belgesi" verilir. 

Eğitmenler

Konu Başlıkları

Yapı Bilgi Modelleme Uzmanı Sertifika Programı 60 saati kapsayan 4 ana modülden oluşmaktadır. Bu programda Yapı Bilgi Modellemesi ekosistemi tanıtıldıktan sonra 3D (geometri), 4D (++ zaman), 5D (++ maliyet), 6D (++sürdürülebilirlik) ile ilgili proje boyutları uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Programı oluşturan modüller şunlardır:

1) Modül 1 – Yapı Bilgi Modellemesi - Kavramlar - 8 ders saati.

2) Modül 2 – Yapı Bilgi Modellemesi - Modelleme (mimari, statik, havalandırma, tesisat, elektrik, vb) - 24 ders saati.

3) Modül 3 – Yapı Bilgi Modellemesi - Analiz (4B modelleme, çakışma analizi, keşif-metraj, sürdürülebilirlik - enerji modellemesi ve karbon ayakizi hesaplama, vb) - 16 ders saati. 

4) Modül 4 – Yapı Bilgi Modellemesi - Uygulama - 12 ders saati. 

Telefon

Prof. Dr. Ali Murat Tanyer (e-mail: tanyer@metu.edu.tr - Tel: 0312 2107274)

Modül 1 – Kavramlar - 8 ders saati

Bu modül, Yapı Bilgi Modellemesi kavramını ayrıntılı bir şekilde tanıtıp Yapı Bilgi Modellemesindeki önemli kavramlardan bahsetmektedir. Bu modül 8 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde Yapı Bilgi Modellemesini günümüz Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründe gerekli kılan sebepler ayrıntılı olarak anlatılacak, Yapı Bilgi Modellemesinin geleneksel iş süreçlerine nasıl bir etkisi olduğunu gösterilecektir. Modülde BIM ekosistemindeki çeşitli yazılımlar tanıtılarak BIM kullanım senaryoları anlatılacaktır. Bu bağlamda çeşitli kavramsal ögeler, bilgi ve iletişim araçları ve yeni bilgi süreçleri eşliğinde örnekler ve vaka çalışmaları sunulacaktır.

Bu modülde anlatılan detaylı konu başlıkları şunlardır:

 • İnşaat endüstrisi mevcut durum analizi
 • Neden Yapı Bilgi Modellemesi?
 • Yapı Bilgi Modellemesi tanımı ve özellikleri
 • Yapı Bilgi Modellemesi kullanım senaryoları
 • Yapı Bilgi Modellemesi uyumlu programlar
 • Dünya ülkelerindeki Yapı Bilgi Modellemesi adaptasyonu
 • Yapı Bilgi Modellemesi iyi uygulama örnekleri

MODÜL-1 DERS İÇERİĞİNE DAİR ÖRNEK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

 

İnşaat endüstrisi mevcut durum analizi

 

Yapı Bilgi Modellemesi tanımı ve özellikleri

 

BIM Ekosistemi ve Yapı Bilgi Modellemesi uyumlu programlar

 

Yapı Bilgi Modellemesi kullanım senaryoları

 

Yapı Bilgi Modellemesi faydaları

 

BIM iyi uygulama örnekleri

 

Farklı ülkelerdeki BIM adaptasyonu

Modül 2 – Tasarım için 3 Boyutlu Nesne Modelleme - 24 ders saati

Eğitim İçeriği:

Bu modül “BIM yazılımları ile bilgi modellemesi” kavramını işlemekte ve Yapı Bilgi Modellemesinde kullanılan yazılımlar ile uygulamalı bir eğitim vermektedir. Bu modül 24 ders saati sürmektedir.

Neler Öğreneceksiniz?

Bu modülde öncelikle temel modelleme kavramları ve Yapı Bilgi Modellemesi temelli modellemenin gerekleri anlatılacaktır. Bu bağlamda modelleme araçlarına ait arayüzler, işlevler ve modellemeye ön hazırlık için gereken süreçler pratik egzersizler yardımıyla gösterilecektir. Temel modelleme yetenekleri sunulduktan sonra bir yapının mimari, yapısal sistem, mekanik, elektrik, tesisat sistemlerinden çeşitli yapı elemanları ile nasıl modelleneceği anlatılacaktır.

Yapı bilgi modellemesi eğitimi (mimari ve mühendislik (strüktür, MEP) yapı modellemeleri) temel olarak Autodesk® Revit BIM yazılımı kullanılarak yapılmakta ancak başka programlardan da bahsedilmekte ve eğitim sürecinde kullanılmaktadır. Örneğin donatı modellemesi için Autodesk® Revit ve Tekla® Structures programı kullanılmaktadır. Bu durumda eğitim sürecinde çeşitli yazılımlar arasında bilgi alışverişinin nasıl yapılması gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Industry Foundation Classes (IFC) ve Green Building XML (GBXML) dosya formatlarından bahsedilecektir.

Bu modülde anlatılan detaylı konu başlıkları şunlardır:

 • Temel Modelleme Kavramları
  • Modelleme kavramı
  • Yazılım arayüzü
  • Kavramsal modelleme ve ön analiz
 • Mimari modelleme
  • Duvar tasarımı ve yerleşimi
  • Kapı ve pencere tasarımı ve yerleşimi
  • Çatı tasarımı ve yerleşimi
  • Yapı dokümantasyon, plan, kesit ve cepheler
  • Merdiven ve korkuluklar
  • Mekân tanımlama ve lejantlar
 • Yapısal modelleme
  • Taşıyıcı elemanlar
  • Donatı modelleme - Autodesk® Revit - Tekla® Structures ilişkisi
 • Mekanik modelleme
  • HVAC alt sistem elemanları
  • Tesisat sistemi
 • Elektrik modelleme
  • Kablolama ve kablo tavaları
  • Aydınlatma elemanları
  • Sigorta ve anahtar kutuları

MODÜL-2 DERS İÇERİĞİNE DAİR ÖRNEK EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

   

Mimari BIM Modeli - Revit