Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı 1. Modül

Dört modülden oluşan BTSP öncelikli olarak yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. 

875 ₺

SINIFLARI İNCELE

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMSAL TALEP ET Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Amaç

BTSP, öncelikli olarak yaygınlaştırılmasında yarar görülen bilgilere ilişkin konularda bir dizi eğitim programı projesidir. Bu programların en özel yanı, ilkel örneklerinde olduğu gibi ders notlarının internet aracılığı ile sizlere ulaştırılmasıyla sınırlı kalmamasıdır. İlgili görsel işitsel öğelerle hazırlanan dersler ve karşılıklı etkileşim kanalları, konuları bilgisayar başında ve okumanın ötesindeki etkinliklerinizle, sıkılmadan öğrenmenizi amaçlamaktadır. 

Eğitim Tarihi

19 Ekim 2020

Eğitimin kesin başlama tarihi katılımcılara bildirilecektir.

Başvuru Koşulları

 • En az lisans programı öğrencisi (4+ yıl) veya bir yüksekokuldan mezun olmak
 • Çok iyi düzeyde bilgisayar okur-yazarı olmak; Windows işletim sistemlerine ve Firefox/Internet Explorer/Opera/Chrome tarayıcılarına aşina olmak
 • Multimedya özellikleri ve internet erişim olanağı olan bir bilgisayara sahip olmak
 • Kursların Türkçe olmasının yanında; kaynak kitaplar, referanslar ve internetten verilecek linkler İngilizce olacağı için, okuduğunu anlayacak düzeyde İngilizce bilmek
 • 8 haftada bir dönem sonlarında yüz yüze dersler, dönem sonu sınavları ve telafi sınavları için en az 2 günlüğüne ODTÜ'ye (Ankara) gelebilmek
 • Her ders için haftada en az 6 saat çalışma zamanı ayırabilmek

Süre

Toplam 9 ay süren Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı (BTSP), 8'er haftalık 4 dönemden oluşmaktadır. 2'şer kursun verileceği her dönemin sonunda, ODTÜ yerleşkesinde yüz yüze dersler ve sınavlar yapılacaktır.

Eğitim Dili

Kurs notları bölüm öğretim üyeleri tarafından tamamen Türkçe olarak hazırlanmaktadır. Kursların işlenişi de tamamen Türkçe olup kurs kitapları, referans ve çevrim içi kaynaklar İngilizce'dir.

Belgelendirme

 • BTSP’nin 4 modülünü başarılı olan katılımcılara verilecek olan elektronik belge, ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği tarafından onaylanmış resmi bir sertifika niteliğindedir.
 • BTSP’den ders bazında başarılı olan katılımcılara verilecek olan elektronik belge, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği tarafından onaylanmış resmi bir katılım belgesi niteliğindedir.
 • Bu sertifika/katılım belgesi, iş başvurularında ve akademik başvurularda katılımcıya referans olabilecek nitelik taşımaktadır.
 • Sertifikalar katılımcının programı tamamladığı yılın sonunda verilmektedir. Belgeler ara dönemlerde verilmemektedir.
 • Sertifikalar ODTÜ SEM tarafından düzenlenmektedir. ODTÜ SEM gerek duyduğunda belgenin niteliği değişmeyecek şekilde belge formatında (yazı stili, boyutu, rengi, basılı ya da elektronik vb.) değişiklik yapabilecektir.

Eğitmenler

Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama: Dr. Özgür Kaya

Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş: Prof. Dr. Erman Yükseltürk

Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar: Prof. Dr. İ. Hakkı Toroslu, Dr. Cevat Şener

Unix ile İşletim Sistemleri: Prof. Dr. Faruk Polat

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri: Prof. Dr. Adnan Yazıcı

Yazılım Mühendisliği: Prof. Dr. Ali Hikmet Doğru

Web Programlama: Prof Dr. Ahmet Coşar

Yazılım Geliştirme Projesi: Prof. Dr. Veysi İşler

Konu Başlıkları

 

 1. MODÜL: Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama, Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş
 2. MODÜL: Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar, Unix ile İşletim Sistemleri
 3. MODÜL: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği
 4. MODÜL: Web Programlama, Yazılım Geliştirme Projesi

Bilgisayar Sistemleri ve Python Programlama 

Bu eğitimde bilgisayar sistemlerinin yapıları, yazılım, donanım ve bunları oluşturan parçalar işlenmektedir. Giriş düzeyinde olacak olan kursta donanım ile ilgili olarak merkezi işlemci, bellekler, giriş/çıkış prensipleri anlatılacak ayrıca yazıcılar gibi çevre elemanları da işlenmektedir. Yazılım konusunda işletim sistemleri ve genel uygulama yazılımlarıyla programlama dillerine değinilmektedir.

 1. Hafta: Bilgisayarların Sınıflandırılması ve Bilgisayarlarda Bilgi Saklama
 2. Hafta: Bilgisayar Donanımı, Giriş/Çıkış, Bilgisayar Ağları, Veri İletişimi ve İnternet
 3. Hafta: Yazılım ve Python’a Giriş
 4. Hafta: Python’da Koşullar, Döngüler, ve Fonksiyonlar
 5. Hafta: Python’da Tuple, List ve Dict Veri Yapıları
 6. Hafta: Veri Yapıları
 7. Hafta: Python’da Veri Yapıları
 8. Hafta: Python’da Özyinelemeli Yapılar ve Dosya İşlemleri

Java ile Bilgisayar Programcılığına Giriş

Bu eğitimin amacı, daha önce hiç programlama bilgisi olmayan katılımcılara, Java dilini kullanarak bilgisayar programları yazmayı öğretmektir. Temel programlama kavram ve uygulamaları, örneklerle gösterilecek ve katılımcı dersin bitiminde, değişik Java programları yazabilecek düzeye gelmiş olacaktır. Eğitimin belli başlı konuları şöyle özetlenebilir: Seçeneğe dayalı işleme (karar yapıları), döngüler, işlevler, diziler ve nesneye dayalı programlama.

 1. Hafta: Programlamaya ve Java Diline Giriş
 2. Hafta: Veri Türleri ve Atama İfadeleri
 3. Hafta: Basit Girdi/Çıktı İşlemleri
 4. Hafta: Karar Verme Yapıları
 5. Hafta: Döngü Yapıları
 6. Hafta: İşlevler (Metotlar)
 7. Hafta: Diziler /Arrays)
 8. Hafta: Nesneye Dayalı Programlama Kavramları

Java ile Veri Yapıları ve Algoritmalar

Bu eğitimin ana amacı, bütün programcıların birçok uygulamada ihtiyaç duyacakları temel veri yapılarının ve algoritmaların öğretilmesidir. Bu temel veri yapılarının ve algoritmaların öğretilmesinin tek amacı sadece bu özel veri yapılarının ve bunların bazı problemlerin çözümünde nasıl kullanıldıklarının öğretilmesi olmayıp, bunun yanında katılımcılara ileride karşılaşacakları problemlerde çözüm üretebilmeleri için gerekli yaratıcılığı da vermektir.

Ayrıca Java dilinin detaylarını kullanarak bilgisayar programları yazma yeteneğini geliştirmektir. Dersin belli başlı konuları şöyle özetlenebilir: Nesneler ve nesne işlevleri, diziler, nesneye dayalı programlama, grafiksel kullanıcı arayüzü geliştirme teknikleri.

 1. Hafta: JAVA ile Nesneye Dayalı Programla 1
 2. Hafta: JAVA ile Nesneye Dayalı Programla 2
 3. Hafta: Özyineleme ve Algoritma Analizi
 4. Hafta: Yığıt (Stack) Veri Yapısı
 5. Hafta: Kuyruk (Queue) Veri Yapısı
 6. Hafta: Liste (List) ve Ağaç (Tree) Veri Yapıları
 7. Hafta: Sıralama Algoritmaları
 8. Hafta: Temel Arama Algoritmaları ve Doğrama Yöntemi (Hashing)

Unix ile İşletim Sistemleri

Bu eğitimde, işletim sistemleri ile ilgili kuramsal temellerin oluşturulması ve Unix’in örnek bir çoklu kullanıcı işletim sistemi olarak anlatılması amaçlanmaktadır.

 1. Hafta: İşletim Sistemleri Kavramları, Linux Rehberi
 2. Hafta: İşlemler, Kabuk Programlamaya Giriş
 3. Hafta: Yarış Durumlarına Çözümler
 4. Hafta: İşlem Çizelgeleme
 5. Hafta: Ana Bellek ve Sanal Bellek Yönetimi
 6. Hafta: Sayfa Değiştirme
 7. Hafta: Dosya Sistemi Yapıları
 8. Hafta: Girdi / Çıktı İşlemleri

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Veri tabanı ile ilgili bir projenin geliştirilmesinde gerekli olabilecek temel veritabanı kavramlarını, veri tabanı sistemlerini ve en önemli modellerini öğrenmek.

 1. Hafta: Veri Tabanı Sistemine Giriş
 2. Hafta: Veri Tabanları için Kavramsal Modelleme
 3. Hafta: Fiziksel Veri Tabanı Modellemesi
 4. Hafta: İlişkisel Veri Modelleme
 5. Hafta: VTYS Dili
 6. Hafta: Veri Tabanı Tasarımı
 7. Hafta: Kavramsal Modelin Mantıksal Modele Dönüşümü
 8. Hafta: XML, Büyük Veri

Yazılım Mühendisliği

Yazılım geliştirme projeleri genellikle Yönetim Bilimleri (Management Sciences), Sistem Mühendisliği (System Engineering) ve Yazılım Mühendisliği (Software Engineering) alanlarını ilgilendiren metotların kullanımlarını gerektiren projelerdir. O nedenle bu eğitim yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde gerekli olan tüm kavram ve metodolojilerin verilmesi amacını taşımaktadır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için konular çeşitli örneklerle desteklenecektir.

 1. Hafta: Yazılım Mühendisliğine Giriş
 2. Hafta: Tahmin ve Planlama
 3. Hafta: Geleneksel Çözümleme ve Tasarım
 4. Hafta: Nesneye Yönelik Çözümleme ve Tasarım
 5. Hafta: Kodlama, Bütünleştirme ve Test
 6. Hafta: Bilgisayar Destekli Yazılım Araçları (case)
 7. Hafta: Bakım ve Onarım
 8. Hafta: Kalite ve Kurum Yönetimi

Web Programlama

Bu eğitimde amaç web programlama kavramları katılımcılara vermektir. Son teknolojiler hakkında bilgiler sunmak ve web programla mantığını katılımcılarda oluşturmaktır.

 1. Hafta: World Wide Web (WWW)
 2. Hafta: Web Mimarisine Giriş ve HTML
 3. Hafta: HTML5
 4. Hafta: CSS (Cascading Style Sheets)
 5. Hafta: PHP ve Oturum Yönetimi      
 6. Hafta: JavaScript
 7. Hafta: Bootstrap
 8. Hafta: XML

Yazılım Geliştirme Projesi

Bu eğitimde amaç katılımcıların kendi dönemlerinde öğrendikleri kavramlar ve teknikleri yazılım geliştirme projesi çerçevesinde kullanarak pekiştirmeleri ve deneyimlerinin artmasıdır. Katılımcılar kendi seçtikleri bir konuda tek başlarına ya da grup olarak yazılım geliştirecekler ve geliştirdikleri yazılımı belirli standartlara uygun olarak belgeleyeceklerdir. 

Bu belgeler:

1. Teklif Belgesi
2. Analiz Belgesi
3. Tasarım Belgesi
4. Gerçekleştirim Belgesi
5. Test Belgesi

 

Ücret

Tek modül ücreti 875TL'dir.

İndirim uygulanmamaktadır.

Her modül ücreti ayrı ayrı kabul edilmektedir.

Kurumları tarafından ödemeleri yapılacak katılımcıların Merkezimizle (sem@metu.edu.tr) iletişime geçmesi gerekmektedir.

Program Tarihleri

19/10/2020 tarihli eğitim için tıklayın.

DETAYLARI İNCELE

Eğitimin Yapılacağı Yer

Çevrim İçi

Süre

Ders Saati

Belge

Sertifika

Ücret

875 ₺

875 ₺

SINIFLARI İNCELE

15 ya da daha fazla kişi için mi alacaksınız?

KURUMSAL TALEP ET Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın