ODTÜ DAS NEDİR?

Okulların başlamasıyla çalışma hayatı yeni bir dinamizm kazanmakta, ve herkesin meşguliyeti artmaktadır. Üniversitelerde sınavlar, dersler, ödevler, projeler derken, öğrencilerin seminerlere katılması güçleşmektedir. Öğretim üyelerinin de benzer nedenlerden hem seminer vermeleri, hem de seminerlere katılımları zorlaşmaktadır. Halbuki üniversitede yeni alanlar hayat bulurken bazen alan dışından bir katılımcı bambaşka görüş açısıyla önemli katkılar verebilir. “Bu alanda derinleşmeliyim” duygusu gelişir...

Çok çeşitli etkileşimlerin gelişeceği, yaşadıkça öğrenmenin zevkinin hissedileceği bir ortam sunuyor ODTÜ. Yıllardır Halk Konferansları düzenleyen ODTÜ, DAS'la herkesin ilgi duyacağı konuları bir araya getirmektedir. Farklı alanlardan katılımcıların deneyimli hocalarla birlikte bilgilerinin güncellenmesi, disiplinler arası ilişkilerin artırılması ve çok yönlü gelişmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinin beşincisi bu sene 15-17 Şubat 2017 tarihlerinde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok salonlarında gerçekleştirilecek... ODTÜ DAS sempozyumlardaki ana konu etrafında öbeklenmiş alt konu yapılanmasından farklı olarak çok çeşitli alanları kapsıyor. 11:00-16:30 saatleri arasında 3 günde 62 oturumda değişik konular uzmanlarınca sunulacaktır.

Program

Tüm programı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 • 15 ŞUBAT
  1. Gün
 • 16 ŞUBAT
  2. Gün
 • 17 ŞUBAT
  3. Gün
 • Salon 1
 • Salon 2
 • Salon 3
 • Salon 4

 • Salon 5
 • Salon 6
 • SEM
11:00 - 12:00 Mehmet AUF
Başarının Olmayan Formülü

Kişisel motivasyonu arttırıcı, değişimlere hızlı ayak uydurabilen, gelişime açık bireyler olarak kaliteli bir yaşam sürmek adına pratik önerilerin sunulduğu bir konuşma.

12:30 - 13:30 Öğr. Gör. Refik TOKSÖZ
Sanal Gerçeklikle Engelliyi Anlamak

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Soner YILDIRIM
Öğrenmenin SİNİR-Bilim Halleri

15:30 - 16:30 Doç. Dr. Adil ORAN
Girişimcilik

Girişimcilik günümüzde neden herkesin dilinde? Girişimciliğin ekonomik önemi var mıdır? Girişimcilikten ne tür katkılar elde edilmesi beklenmektedir? Bunlar gibi sorulara cevaplar verip, girişimcilikte başarısızlığı azaltmak için ne tür araçlar bulunduğunu öğrenmek için bu seminere katılabilirsiniz.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI
Avrupa Öldü, Yaşasın Avrupa: Başarılı Bir Geçmiş, Başarısız Bir Gelecek mi?

12:30 - 13:30 Bülent GÖZCELİOĞLU
Antarktika’da

Geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’nin Antarktika’da araştırma üssü kurması ile ilgili çalışmalar yapan bir grup Türk bilim insanı ilk kez ortak bir projede buluştu ve 2016 Türk Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika’da çeşitli araştırmalar gerçekleştirdi. Bu araştırmacılardan biri de TÜBİTAK Bilim Genç dergisi yayın yönetmeni Dr. Bülent Gözcelioğlu’ydu. Antarktika’ya nasıl gidildiğini, kıtada bilimsel çalışmaların nasıl yapıldığını ve Antarktika’da Türk araştırma üssünün kurulması için neler gerektiğini merak ediyor ve bilim dolu bir sohbete katılmak istiyorsanız bu seminere katılabilirsiniz.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Güngör GÜNDÜZ
Tarihsel ve Toplumsal Olayların Matematiksel İrdelenmesi

15:30 - 16:30 Hasan YURTOĞLU
Sudoku Sanatı

Sudoku rakam yerleştirme oyunu, çeşitleri ve görsel platform örneklerinin yer aldığı bir seminer.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Melih ERSOY
Küreselleşme Yerelleşme ve Mekan

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Ayşe Gül GÖZEN
Genetik Şifre Nedir, Nasıl Çalışır?

Genetikle ilgili söylemlerle hepimiz karşılaşırız. İyide gen nedir? Bir genetik şifreden bahsettiğimize göre kodlanan nedir? Nasıl bir bilgi sisteminin ürünüyüz?

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Doç. Dr. Ebru VOYVODA
21. Yüzyılda Baca Ne Arar? (Büyüme Sanayileşme/Sanayisizleşme) -1-

Güncel sanayileşme (Sanayi 4.0; Yeşil teknolojiler) tartışmaları ışığında büyüme, yapısal dönüşüm ve sanayileşme/sanayisizleşme dinamiklerine bakış.

15:30 - 16:30 Doç. Dr. Ebru VOYVODA
21. Yüzyılda Baca Ne Arar? (Büyüme Sanayileşme/Sanayisizleşme) -2-

Güncel sanayileşme (Sanayi 4.0; Yeşil teknolojiler) tartışmaları ışığında büyüme, yapısal dönüşüm ve sanayileşme/sanayisizleşme dinamiklerine bakış.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Berrin BENLİ
Akıllı Şehirlere Dönüşüm

Akıllı Şehirler, teknoloji yardımıyla pek çok çözümler sunmakla birlikte, odağında “Teknoloji” değil, “İnsan” vardır. Teknoloji, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmaya destek olacak bir araç olması ve akıllı şehir uygulamalarının başarıya ulaşması açısından kilit bir öneme sahiptir. Birleşmiş Milletler'in Dünya Kentleşme Olasılıkları raporunda yer alan veriler, insanların artık yaşamak için kırsal kesimleri pek tercih etmediği ve şehirlere yerleştiklerini gösteriyor. Üstelik, sürekli bir artış var ve şehirler giderek kalabalıklaşmaya devam edecek. (World Urbanization Prospects 2015) 1950 yılındaki verilere baktığımızda, dünya nüfusunun yalnızca %30'luk dilimi kentsel alanlarda yaşıyordu. 2014 itibarıyla bu rakam %54'ü gördü ve beklentiler, 2050 yılında şehirlerde yaşayan toplam nüfus oranının %66'ya ulaşacağı yönünde. Ülkemizde 2012’de her 100 kişiden 77’si il ve ilçelerde yaşarken, 2014’te bu oran 91’e yükseldi. Akıllı Şehir Kavramın tanımını, Akıllı Şehirlerin neden gerekli olduğunu, ülkemizin Akıllı Şehirler Dönüşümü’nde karşılaştığı sıkıntılar ve ilgili potansiyel çözümlerini anlatacak olan Benli, 1 Mart 29016 tarihinde yayımlamış oldukları “Türkiye Akıllı Şehirler Hazırlık Değerlendirme Raporu’ çalışmasının sonuçlarını paylaşacak.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Serkan ÖZGEN
2. Dünya Savaşı Yıllarında Türk Hava Kuvvetleri

15:30 - 16:30 Dr. Altan İLKUÇAN
Dijital Çağda Pazarlama

Pazarlamanın tanımı ve kapsamı. Reklamın tarihsel gelişimi. Geleneksel pazarlama teknikleri ve dijital teknolojinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan fırsatlar. Viral (ya da buzz) pazarlama teknikleri, Dünya’dan ve Türkiye’den ses getiren örneklerin analizi. Sosyal medyanın pazarlama ve reklam alanında etkin kullanımı.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Prof. Dr. O. Yavuz ATAMAN
Anadolu Arkeometri Öyküleri

Arkeometri alanında Çatalhöyük, Emecik kazı ürünleri ve Uşak Müzesinden çalınan kanatlı denizatı üzerine 3 öykü anlatılacaktır. Seminer, hem analitik kimya uygulamaları, hem de ele alınan konularla ilgili öyküleri içerecektir

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Doç. Dr. Özgehan ŞENYUVA
AVRUPA DUY SESİMİZİ! Türkiye Futbolunun Avrupa Macerası

Türkiye’nin en popüler sporu olan futbolun uluslararası ilişkiler açısından ele alınacağı bu seminerde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurulduğu yıllardan itibaren UEFA üyeliğine kadar geçen sürede futbolun diplomasi aracı olarak kullanılması ve Avrupa kimliği ile olan ilişkisi tartışılacaktır.

15:30 - 16:30 Levent UCUZAL
Dünya Rekoru Nasıl Kırılır?

Serbest dalış dünya rekorları başarı öyküsü ve süreç sunumu.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Ahmet Halis AKDER
Uluslararası Dış Ticaret Anlaşmaları ve Tarım

Dünya Ticaret Örgütünün Tarım Anlaşması 1995’den bu yana yürürlükte. Bu anlaşmanın Doha müzakereleri ile geliştirilmesi bekleniyordu ancak bu çok tarflı müzakereler çeşitli nedenlerle tıkandı. Gelişmiş ülkeler AB ve ABD bu tıkanıklığı açmak yerine ikili anlaşmalara yöneldiler. En son AB ile Kanada arasında böyle bir anlaşma imzalandı (CETA). Ancak daha büyük beklenti uyandıran ABD ve AB arasındaki TTIP anlaşması ABD’deki seçimlerden sonra pek de gerçekleşemeyeck gibi görünüyor.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Çiğdem ÜLKER
Hayatın Usanmaz Öğrencisi Edebiyat -1-

Edebiyat, aynı zamanda bir kavrayış yöntemi, bir hayatı anlama yolu ve bir yaşama biçimi olarak da yorumlanabilir. Felsefenin ve edebiyatın yöntemleri çoğu kez üst üste gelir birbiriyle çakışır. Ortak kategoriler bu iki alanda benzer görevler üstlenerek rol alır. Yazarın metin oluştururken göz önüne aldığı temel noktalar, felsefenin de çalıştığı alanlardır. Edebiyat da felsefe de aynı yolda yürürler. Hayatı ve insanı anlamaya, anlamlandırmaya çalışırlar. Usanmayan bir merakla.

15:30 - 16:30 Çiğdem ÜLKER
Hayatın Usanmaz Öğrencisi Edebiyat -2-

Edebiyat, aynı zamanda bir kavrayış yöntemi, bir hayatı anlama yolu ve bir yaşama biçimi olarak da yorumlanabilir. Felsefenin ve edebiyatın yöntemleri çoğu kez üst üste gelir birbiriyle çakışır. Ortak kategoriler bu iki alanda benzer görevler üstlenerek rol alır. Yazarın metin oluştururken göz önüne aldığı temel noktalar, felsefenin de çalıştığı alanlardır. Edebiyat da felsefe de aynı yolda yürürler. Hayatı ve insanı anlamaya, anlamlandırmaya çalışırlar. Usanmayan bir merakla.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Dr. Mustafa KAVİCİ
Origami ve Kirigamiye İlk Adım -1-

Japon Hükümetinin bursuyla Tokyo Üniversitesi Disiplinler Arası Çalışmalar Bölümünde Doktora eğitimi yapan Dr. Mustafa Kavici, Origamiyi ve Krigamiyi sizlere anlatıyor ve sizlerle birlikte yapıyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu seminerlerde yapılan çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulunmaktadır. Biletinizi almayı unutmayın çünkü workshop şeklinde olan sunumlarda KONTENJANLAR SINIRLIDIR.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Dr. Mustafa KAVİCİ
Origami ve Kirigamiye İlk Adım -2-

Japon Hükümetinin bursuyla Tokyo Üniversitesi Disiplinler Arası Çalışmalar Bölümünde Doktora eğitimi yapan Dr. Mustafa Kavici, Origamiyi ve Krigamiyi sizlere anlatıyor ve sizlerle birlikte yapıyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu seminerlerde yapılan çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulunmaktadır. Biletinizi almayı unutmayın çünkü workshop şeklinde olan sunumlarda KONTENJANLAR SINIRLIDIR.

 • Salon 1
 • Salon 2
 • Salon 3
 • Salon 4

 • Salon 5
 • Salon 6
11:00 - 12:00 Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY
Gözler Yalan Söylemez

Göz hareketlerini takip sistemi ile bilgisayar etkileşimi esnasında oluşan bilişsel süreçler uygulamalı olarak anlatılacaktır.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Fatoş YARMAN VURAL
Yapay Zeka, Doğal Zeka, Ortak Zeka

21. yüzyılın ilk yarısında insanoğlu bir yandan kendi zekasının kaynağı olan insan beynini anlamaya çalışırken diğer yandan da, geliştirdiği yapay zeka teknolojileri ile kendi zekasını taklit den, hatta bazı alanlarda daha da ötesine giden robot ve makinalar yapmaya çalışmaktadır. Her ne kadar daha kat edilmesi gereken çok yolumuz olsa da , iki konuda da öneli gelişmeler elde ettik. Görüldüğü kadarı ile bu iki alan birbirine her geçen gün biraz daha yakınsıyor ve birbiri ile bütünleşiyor. Bilgisayarla insanın bütünleştiği çok daha ileri bir zeka türü ortaya çıkıyor: Ortak Zeka adını verdiğimiz bu yeni zeka türü insan ile makinanın birlikte ürettikleri bir zeka türü olarak ortaya çıkıyor. Bu seminerde yeni bir kavram olan ortak zeka tanımlanacak ve bu konudaki teknolojik gelişmeler anlatılacaktır.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Soner YILDIRIM
Öğrenmenin SİNİR-Bilim Halleri

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Baykan GÜNAY
Ankara’nın Mekânsal Tarihi

Türkiye’nin başkenti Ankara’nın coğrafi konumu, tarih içindeki yeri, sosyo kültürel yapısı, özellikle başkent seçildikten sonraki planlama süreçleri, kentin çekirdek alanı ile çeperi arasındaki ilişkileri çerçevesinde sunulacaktır.

11:00 - 12:00 Doç. Dr. Emel AKÖZER
İnsan Haklari ve Bilim

Matematikçi ve mucit Charles Babbage’ın İngiltere’de Bilimin Gerilemesi ve Bazı Nedenleri Üzerine Düşünceler’inde (1830) “hakikat” kavramı önemli bir yer tutar. Bu kavramla ilgili en önemli referansı doğa bilimci ve kâşif Alexander von Humboldt’un 18 Eylül 1828’de Berlin’de Alman Doğa Bilimciler ve Doğa Felsefecileri Topluluğu’nun toplantısında yaptığı açılış konuşmasıdır. Humboldt konuşmasının bir yerinde şunları söyler: “Fikir ayrılığı olmaksızın hakikatin keşfinde yol almak mümkün değildir, çünkü en geniş anlamda hakikat, hiçbir zaman herkes tarafından ve aynı anda görülemez. Doğa kâşifini hedefine yaklaştırır gibi görünen her adım, onu yeni labirentlerin eşiğine götürür. Kuşku yığını azalmaz, ama hareket eden bir bulut gibi başka ve yeni alanların üzerine yayılır. . .”

Bu sunumda, hakikat arayışıyla ilgili bu yaklaşım, “hakikat arayışına yönelmiş bir kültürün biçimlendirdiği,” “dış müdahalelerden bağımsız” bir Üniversite düşüncesinin en önemli ve ilk savunucularından Wilhelm von Humboldt’un “Devletin Etki Alanının Sınırları” (1792) başlıklı denemesinin son sözüyle ilişkilendirilmektedir: “Bu denemenin başında sınırlarını belirlediğim tartışma alanını gözden geçirmiş bulunuyorum. [Denemenin] başından sonuna kadar, insanın doğasında içkin olan onuruna ve özgürlüğe—ki o onura yaraşan sadece özgürlüktür—en derin saygı duygusunun bana güç verdiğini hissettim. Dilerim öne sürdüğüm düşünceler ve bu düşünceleri dile getiriş tarzım böyle bir duyguyla bağdaşmaz değildir.”

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Renklerin Dansı

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Renklerin Dansı

15:30 - 16:30 Sedat CANLI
Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, Sahtebilim ve Mitler

Bilimsel verilerin bilim insanları tarafından yorumlanması gerekir. Böyle olmadığı durumlarda çoğunlukla çıkarcı yorumlar ve halk arasında yanlış bilgiler yayılır ve mitler ve sahtebilim bilgileri doğruymuşçasına itibar görür. Konuşmada cep telefonunun zararları,GDO’lar gibi halk arasında doğru kabul edilen birçok bilmisel yanlış, astroloji, alternatif tıp, devirdaim makinesi gibi sahtebilimsel konular ve ufolar, ışınlanma gibi bilimsel mitler, interaktif şekilde anlatılacaktır.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Doç. Dr. Çetin GÖKSU
Güneş Kentlerin Özellikleri ve Planlaması

Güneş kentler nedir, Özellikleri nelerdir, nasıl planlanır?

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK
Su ve Gıda Güvenlikli bir Dünya için B.M. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletlerin 2015 yılında kabul ettiği 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 yılına kadar küresel bir gündem (Gündem 2030) oluşturmuştur. Bu konuşmada Dünya’nın Su ve Gıda Güvenliği konuları Gündem 2030 kapsamında irdelenecektir.

15:30 - 16:30 İsmail KALEMCİ
Yenilenebilir Enerji Projeleri’nde Tasarım, Uygulama ve Yatırım Esasları

Dünya’daki fosil yakıt kaynaklarının hızla tükenmesi ve bu tip kaynakların çevreye ve insana vermiş olduğu zararların önüne geçilebilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarının hızlı ve etkin bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak olan bu seminerde, katılımcılara, Türkiye’nin sahip olduğu Yenilenebilir Enerji Potansiyeli hakkında güncel veriler aktarılacaktır. Ayrıca, ülkemiz için önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan hidrolik enerji özelinde, yatırımı tamamlanmış olan bir hidroelektrik santrali projesinin tasarım, uygulama ve yatırım esasları incelenerek, bu tip enerji projelerinde kaynakların nasıl etkin, verimli ve sürdürülebilir kullanılması gerektiği hakkında bilgi verilecektir. Katılımcılar, Türkiye’deki hidroelektrik santral yatırımları için zorunlu olan bürokratik işlemler hakkında da genel bilgi sahibi olacaklardır.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Yrd. Doç. Dr. Serap EMİL
İyi Üniversite Hocası Kimdir?

Bu seminer, “üniversite öğretmenliği” kavramına dair yapılan araştırmanın bulgularını paylaşmayı hedeflenmektedir. Üniversitede öğretmenlik ne demektir? Öğrenmeyi etkileyen üniversite öğretmeninin özellikleri nelerdir? İyi üniversite hocası nasıl olunur? gibi sorulara yanıt aramaya yönelik, etkileşimli bir tartışma zemini yaratmayı hedeflemektedir.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Önder ŞENYAPILI
Söylence Kuşları

Söylencelerde anılan kuşlar hakkında çeşitli kültürlerdeki bilgiler, öyküler ve bunların plastik sanatlara yansısı.

15:30 - 16:30 Önder ŞENYAPILI
Söylence Kuşları

Söylencelerde anılan kuşlar hakkında çeşitli kültürlerdeki bilgiler, öyküler ve bunların plastik sanatlara yansısı.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Nörobilim ve Yapay Zeka Çalışmalarında Yaşanan Gelişmeler, Sosyal Bilimler ve Planlama Alanının Önünü Nasıl Açıyor? -1-

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Nörobilim ve Yapay Zeka Çalışmalarında Yaşanan Gelişmeler, Sosyal Bilimler ve Planlama Alanının Önünü Nasıl Açıyor? -2-

15:30 - 16:30 Hasan YURTOĞLU
Resfebe Zeka Oyunu

Harfler, şekiller, sayılar, simgeler ve renklerle yeni kelime veya sözlerin oluşturulduğu resfebe zeka oyunu ile ilgili örnekler ve interaktif uygulamaların yer aldığı bir seminer.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Doç. Dr. Hakan ALTAN
Lazer Teknolojileri: Durumumuz ve Ulaşmak İstediğimiz Hedefler

Ülkemizde lazer teknolojileri son yıllarda hızla gelişmektedir. Bu kapsamda belirlenen ihtiyaçlar ve bunları karşılayabilen teknolojiler ülkemizde farklı kurum ve kuruluşlarda farklı seviyelerde araştırılmaktadır. Günümüzde ulaştığımız nokta ve ileride dünyada hızla gelişen lazer teknolojileri kapsamında bu alandaki çalışmalar değerlendirilecektir. ODTÜ Fizik Bölümü Terahertz Araştırma Laboratuvarında yakın konularda yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Tayfur ÖZTÜRK
Enerji Depolama

Seminerin 6 -7 Cümlelik Kısa Özeti: Yenilenebilir enerjinin özellikle güneş ve rüzgar enerjinin toplam enerjideki payı çok hızlı bir artış göstermektedir. Ancak bu enerjinin kesintili niteliği depolamayı zorunlu kılmaktadır. Yenilenebilir enerjide arzu edilen artış ancak depolamanın çözüme kavuşturulduğu oranda mümkün gözükmektedir. Depolama, ulusal şebekede üretim tarafında olabileceği gibi dağıtımda ve hatta tüketimde -örneğin konutlarda bataryalarda - yapılabilmektedir. Sonuncu yaklaşım özellikle dağıtık enerji sistemlerine geçiş açısından önemlidir. Seminerde enerji depolama hem elektrik şebekesi hem de gaz şebekesinde genel hatları ile değerlendirilmekte ve depolamada kullanılabilecek farklı yöntemler üzerinde durulmaktadır.

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Hami ALPAS
Gıda Güvenliğinden Gıda Savunmasına: Kasıtlı Kontaminasyonun Önlenmesi

Gıda zincirinin güvenliğini sağlamak üzere uygulanması gereken pro-aktif tedbirlerin ve işlemlerin incelenmesi ve global gıda sistemine ve sorunlarına genel bir bakış.

 • Salon 1
 • Salon 2
 • Salon 3
 • Salon 4

 • Salon 5
 • Salon 6
11:00 - 12:00 Yrd. Doç. Dr. Ozanser UĞURLU
İyi Hissetmeyi Seç

Yaşam gün geçtikçe daha karmaşık bir hal alıyor. Her geçen gün ulaşılması gereken daha fazla hedefle çevreleniyor, daha çok sayıda değişimle baş başa kalıyor ve küçüklü büyüklü pek çok engelle mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu nedenle, bireylerin düşmeye elverişli verimlilikleri ve yaşamsal motivasyonlarını yükseltme becerileri her geçen gün daha önemli hale geliyor. Özellikle beklenmedik zamanlarda gerçekleşen olağanüstü durumlarda kişinin performansını yönetmesi için psikolojik sermayesini çok iyi şekilde düzenlemesi gerekiyor. Çünkü insan mutlu değilse ve hayattan zevk almıyorsa isteksizlik yaşar. Yaşam enerjisi azalan birey için hayat çekilmez bir yük haline dönüşebilir. Bu bazen içinden çıkılmaz girdaplara neden olabilir. Seminer, bireylerin iş ve sosyal hayatlarında karşılaştıkları uyaranlara olumlu tepkiler verebilmelerinin nihai önemini, sorunlar karşısında daha hızlı toparlanabilme, hedeflere daha hızlı ve etkili bir biçimde ulaşabilme becerisi kazanabilmeleri için basit ve net çözümler sunuyor.

12:00 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

12:30 - 13:30 Öğr. Gör. Göknur KAPLAN AKILLI
Sosyal Medyayla Hayat Daha Güzel (??!!)

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Soner YILDIRIM
14:00 - 15:00 Doç. Dr. Adile Aşkım KURT
14:00 - 15:00 Yrd. Doç. Dr. Müge ADNAN
14:00 - 15:00 Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN
14:00 - 15:00 Yrd. Doç. Dr. Evren ŞUMUER
PANEL - “Kim Bu Homo Technicus”

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Akın Kağan AKÇALI
Zihinler Fora “Akıl Haritaları ile Öğrenmeyi Öğrenelim”

Zihinler Fora nın amacı öğrenme kültürü oluşturmak olup bunu da Akıl Haritalarını kullanarak yapmayı öğretmektedir.

13:40 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Dr. Funda BARUTÇU YILDIRIM
Olumsuz Duygularla Baş Etme

Bu seminerde 4 aşamadan oluşan duygu düzenleme süreci etkileşimli bir biçimde aktarılacaktır. Sürecin aşamaları (1) Duyguları anlamak ve farkında olmak (2) Kabul etmek ve ifade etmek (3) Sağlıklı stratejiler belirlemek (4)Uygun davranışı seçip, uygulamak şeklinde özetlenebilir.

15:30 - 16:30 Nurdan BEZİK
Hayatımıza Yön Veren Davranışlar

İnsan olarak, kendimiz için hak ettiğimiz özeni diğer insanlara da gösteren her kişiye, özel, resmi, sosyal ve uluslararası alanda hangi durumda nasıl davranacağımız, (Saygı ve Nezaket, Onur ve İtibar, Temsil, Mütekabiliyet, Düzey Eşitliği, Önce-Önde Gelme, Hitap, Selamlama, Tanışma, Tokalaşma) konusunda evrensel davranış ilkelerden bahsedeceğiz.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Doç. Dr. Tülin ACAR
Eğitim, Ekonomi ve İnsan Arasındaki Sinerji

Eğitim de ekonomi de insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için insan aklının icatlarındandır. Eğitim ile ekonomi arasındaki ilişki nedir? Bu ilişki neden önemlidir? Bu ilişkide insan ne yapıyor? İnsana ne oluyor?

13:40 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Hüseyin VURAL
Sorunlu - Sorumlu - Gönüllü -1-

Memnun olmadığımız durumlarla ilgili yapılacak en kolay şey nedir?
Hemen ilgilileri belirleyip sorunlu sorumlular olarak veryansın etmek değil mi?
Acaba bu sorunlular ve sorumlular kümesinde biz de olabilir miyiz?
Herşeyi resmi kuruluşlardan mı beklemeliyiz, yoksa bir şeyler yapabilir miyiz?
Gönüllü olmak işsizlerin işi mi? Yeni bir iş alanı mı? Para alan gönüllü olur mu?
Konuşmacı arkadaşları ile 40 yıllık sürdürdüğü çalışmaların ışığında gönüllü çalışmaları değerlendirmeye gayret edecek...

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Hüseyin VURAL
Sorunlu - Sorumlu - Gönüllü -2-

Vakıf kurmak büyük büyük şirketleri olan zenginlerin işi midir?
Vakıflar insanların kendi yaşam biçimlerini dayatma aracı mıdır?
Vakıflar sadece yaşam mücadelesi veren insanların gündelik ihtiyaçlarına mı odaklanmalıdır?
Yoksa kalıcı eserler bırakmak ön plandaysa sadece bina yapılmasına mı yönelmelidir tüm birikimler?
Konuşmacı çeşitli yaklaşımları irdelerken vakıf yöneticisi olarak tecrübe ve görüşlerinin yanısıra çeşitli hikayeleri paylaşacak.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Doç. Dr. Sinan Kaan YERLİ
Astrogeyik-14

Gelenekel astronomi sohbet dizisi: Astro-geyik. Bazı temel astronomi konularını verdikten sonra güncel astronomi konuları üstüne gerektiğinde etkileşimli, sohbet havasında evrenin her köşesine erişeceğimiz bir saatlik gezinti.

13:40 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Öğr. Gör. Göknur KAPLAN AKILLI
Oyunlaştırabildiklerimizden misiniz?

Bu seminerin amacı: “Günlük ve iş hayatındaki rutin işlerin gerçekleştirilmesi ve sürekliliği için bireylerin motivasyon ve isteklerini oyun öğeleri kullanarak nasıl artırabiliriz?” sorusunun cevaplarını uygulamalı olarak paylaşmaktır.

14:00 - 15:00 Yrd. Doç. Dr. Cengiz ACARTÜRK
Yapay Zekaların Öğrenme Biçimleri: Sihir Yok, Matematik Var

Yapay zekalar öğrenme yeteneği kazandığında bir yandan korkutucu hale gelseler de teknolojinin öğrenen yapay zekalar geliştirmekten geri kalacağını varsayamayız. Öğrenen yapay zekalar kaçınılmaz biçimde günlük yaşamımıza girecek, yaşamı kolaylaştıracak, belki de yaşanmaz hale getirecek. Ne olacağını bilmiyoruz, kimse bilmiyor. Ama yapay zekaların öğrenme mekanizmalarını biliyoruz çünkü onları biz yaptık. Bu konuşmanın amacı yapay zekaların öğrenme biçimlerini sunmak. Yapay öğrenmenin arkasında sihir yok, matematik var. Matematiği yapay öğrenme sistemlerinde nasıl kullanıyoruz, mevcut veriden yola çıkan, bunları modelleyip tahminler yapan sistemleri nasıl geliştiriyoruz, bunları konuşacağız.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Doç. Dr. Y. Eren KALAY
Malzemelerin Sihirli Dünyası

Malzemeler günlük hayatımızda heryerdeler. Cep telefonlarından, bilgisayarlara; ulaşım araçlarından binalara kadar malzemeler denizi ile çevriliyiz. Seminer kapsamında bu malzemelerin temel özellikleri (kimyasal, fiziksel, elektriksel, manyetik, mekanik vb.) ile kullanım alanları arasındaki ilişkiler ilginç örneklerle sunulacak, atomik ve nanoboyuttaki yapısal değişiklerin yeni malzemelerin geliştirilmesindeki önemi vurgulanacaktır.

13:40 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

Prof. Dr. Şakir ERKOÇ
Nanobilim ve Nanoteknoloji: Tıpta Uygulama Örnekleri

Nanobilim ve nanoteknoloji çalışmalarının sonuçları doğrudan ve dolaylı olarak hayatımızın hemen her aşamasında ve günlük yaşamımızda kullanılabilir hale gelmiştir. Dolayısı ile bu sahada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yatırımlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırarak devam etmektedirler. Bu konuşmada nanobilim ve nanoteknoloji’ye genel bir bakış yapılacak, özellikle tıpdaki uygulama örneklerinden bahsedilecektir.

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Şakir ERKOÇ
Nanoyapıların Modellenmesi: Yöntemler, Örnekler

Teknolojilerin araştırma-geliştirme sürecinde çok tekrarlı deney yapmak hem zaman alıcı hem de masraflı olduğu için ön çalışma olarak modelleme yapmak nispeten daha az zaman alıcı ve daha ucuza mal olur. Bu tür çalışmalar nano ölçekte daha da önem kazanmaktadır, hatta modelleme çalışmaları zorunlu hale gelmektedir. Modelleme çalışmaları işin niteliğine göre bazı farklılıklar gösterebilir. Birkaç atomlu bir yapı için uygulanacak modelleme çalışması birkaç bin atom içeren bir yapı için farklı olur. Bazı durumlarda incelenecek yapının hangi özelliğine bakılacağı da seçilecek modelleme yöntemini belirler. Bu konuşmada literatürde kullanılan bazı modelleme yöntemlerinden ve bazı örnek çalışmalardan bahsedilecektir.

11:00 - 12:00

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Güngör Gündüz
Nükleer Enerji ve Biz

13:40 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZGEN
Mühendislikte Tasarım Süreci -1-

14:00 - 15:00 Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZGEN
Mühendislikte Tasarım Süreci -2-

Kayıt Ol

Kayıtlarımızı EventBrite kullanarak alıyoruz. Aşağıdaki bağlantılara kullanarak hergün için ayrı ayrı biletlerinizi alabilirsiniz.

Bilet dağıtımları 6 Şubat 2017 tarihinde saat 10:00'da başlayacaktır.

Ne demişler?
 • Düşünün, ununu elemiş kitabını yazmış öğrencileri tarafından saygınlığını kazanmış bir profesör dönem dersleri ve sınavlar bittikten sonra yazlığına gidip dünyayı boş verip tatilini yapabilir. Fakat yapmıyor. Her renkten izleyicinin bulunduğu bir salonda herkesin anlayabileceği dilde uzman olduğu konuda bilgilerini aktarıyor. Sizi bilmem ama ben böyle bir sosyolojik mucizeye tanık olduğumda büyüleniyorum. Beni burada en çok etkileyen cömertlik (bilgi cömertliği) ve zarafet (ince düşünce) sanırım. Ve bu coşkumu herkesle paylaşmak istiyorum.

 • Böyle bir programı görmekten memnuniyet duydum. Üniversitemizdeki bilgi birikimimizi toplumla ve birbirimiz ile paylaşmak için çok önemli bir girişim. Tebrik ediyorum. Seminer oldukça keyifliydi. Hocamız konuyu olası en verimli şekilde özetleyip aktardı. Konu itibariyle de oldukça ilgi çekici idi.

 • Sürekli ismini duyduğum, kitaplarını yazılarını okuduğum bir hocayı karşımda 1-2 m mesafede dinlemek onur vericiydi.

 • Seminerden çok memnun kaldım. Yaz döneminde de yapılmasını çok isterim. Böyle bir seminerin ücretsiz olarak verilmesi benim gibi bu tip seminerlere bütçe ayıramayacak insanlar için çok faydalı oldu. Teşekkür ediyorum.

 • Tatillerde kendimizi geliştirmemiz ve vaktimizi güzel bir şekilde değerlendirmemiz açısından çok faydalı oldu. Teşekkürler.

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular.

Nasıl kayıt olabilirim?
http://sem.metu.edu.tr/das2017/ linkinde bulunan kayıt kısmından 6 Şubat saat 10’dan sonra online bilet alarak kayıt yaptırabilirsiniz.
ODTÜ girişlerinde sorun yaşar mıyım?
ODTÜ girişlerinde sorun yaşanmaması için biletinizi mutlaka yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
Katılım Belgesi almak istiyorsam ne yapmalıyım?
Bu seminere katıldığınıza dair katılım belgesi almak isterseniz, seminer sonunda biletinizi salon görevlisine kaşeletmeniz ve koridorda bulunan danışma masasına giderek 5 TL yatırmanız gerekmektedir. Daha sonra Katılım Belgeleri online hazırlanarak size ulaştırılacaktır.
Basılı biletimi yanımda getirmeli miyim?
Online biletinizi yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
Nerede yemek yiyebilirim?
ODTÜ Kapmüsünde bulunan yemek yerleri hakkında bilgilye http://www.metu.edu.tr/tr/yiyecek-icecek bağlantısından ulaşabilirsiniz. Seminer yerine yakın olarak aynı binada bulunan işletme kantini, eğitim fakültesi kantini veya zeytin cafe’de yemek yiyebilirsiniz.