ODTÜ DAS NEDİR?

Okulların başlamasıyla çalışma hayatı yeni bir dinamizm kazanmakta, ve herkesin meşguliyeti artmaktadır. Üniversitelerde sınavlar, dersler, ödevler, projeler derken, öğrencilerin seminerlere katılması güçleşmektedir. Öğretim üyelerinin de benzer nedenlerden hem seminer vermeleri, hem de seminerlere katılımları zorlaşmaktadır. Halbuki üniversitede yeni alanlar hayat bulurken bazen alan dışından bir katılımcı bambaşka görüş açısıyla önemli katkılar verebilir. “Bu alanda derinleşmeliyim” duygusu gelişir...

Çok çeşitli etkileşimlerin gelişeceği, yaşadıkça öğrenmenin zevkinin hissedileceği bir ortam sunuyor ODTÜ. Yıllardır Halk Konferansları düzenleyen ODTÜ, DAS'la herkesin ilgi duyacağı konuları bir araya getirmektedir. Farklı alanlardan katılımcıların deneyimli hocalarla birlikte bilgilerinin güncellenmesi, disiplinler arası ilişkilerin artırılması ve çok yönlü gelişmeye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

ODTÜ Dönem Arası Seminerlerinin dördüncüsü bu sene 17-19 Şubat 2016 tarihlerinde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok salonlarında gerçekleştirilecek... ODTÜ DAS sempozyumlardaki ana konu etrafında öbeklenmiş alt konu yapılanmasından farklı olarak çok çeşitli alanları kapsıyor. 11:00-16:30 saatleri arasında 3 günde 72 oturumda değişik konular uzmanlarınca sunulacaktır.

Program

Tüm programı indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 • 17 ŞUBAT
  1. Gün
 • 18 ŞUBAT
  2. Gün
 • 19 ŞUBAT
  3. Gün
 • Salon 1
 • Salon 2
 • Salon 3
 • Salon 4

 • Salon 5
 • Salon 6
 • SEM
11:00 - 12:00 Prof. Dr. Güngör GÜNDÜZ
Altın Oran

Kimya Mühendisliği hocalarımızdan Prof. Dr. Güngör Gündüz tarafından çok eski tarihlerden beri sanatta estetiğin ölçüsü olarak kullanılagelen, resimde, müzikte ve mimaride kendisine rastlanan ve dinamik sistemlerde de ortaya çıkışıyla önemi daha da artan altın oranın tarihsel, sanatsal ve dinamik davranışlardaki yeri ve anlamı açıklanmaya çalışılacaktır.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Hürol FIŞILOĞLU
Eşler İçin İlişki Pusulası

ODTÜ Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu eş ilişkilerinde yaşanan sorun durumlarında ilk yapılması gerekenleri kendi çalışma modeli çerçevesinde eşler için ilişki pusulası başlıklı semineri ile mercek altına alıyor.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Doç. Dr. Adil ORAN
Girişimcilik

Girişimcilik günümüzde neden herkesin dilinde? Girişimciliğin ekonomik önemi var mıdır? Girişimcilikten ne tür katkılar elde edilmesi beklenmektedir? Bunlar gibi sorulara cevaplar verip, girişimcilikte başarısızlığı azaltmak için ne tür araçlar bulunduğunu öğrenmek için bu seminere katılabilirsiniz.

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Bilim Eksikliği ve Türkiye'nin Sorunları

11:00 - 12:00 Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Yaratıcılıkta Birbiriyle Yarışan Yurdum İnsanları

Yaratıcılık tanımlarından biri; hiç kimsenin görmediğini görmek, hiç kimsenin duymadığını duymak, hiç kimsenin düşünmediğini düşünmek ve hiç kimsenin cesaret edemediğini yapmak” olarak bilinir. Öyleyse; sanatta, bilimde, teknikte ve günlük yaşamda yaratıcılık kavramını konuşalım. Yaratıcı bireylerin özelliklerini birlikte anımsayalım. Yurdum insanlarının yaratıcı eylem, söylem, tutum ve davranışlarına bakalım. Fotoğraflar, anılar, söylenceler, duvar yazıları, atasözleri ve günlük yaşamdan örneklerle yaratıcılıkta birbirleriyle yarışan yediden yetmişine yurdum insanlarına örnekleri paylaşalım.

12:30 - 13:30 Hasan YURTOĞLU
Zeka Oyunları: Kelime Oyunları

Matematiği oyunlarla daha çok sevdirebileceğimizin ve daha kolay öğretebileceğimizin farkında mıyız? Ne tür konularda ne tür oyunlara yer verebiliriz? Zeka oyunları ile matematiği buluşturabilir miyiz? İşte tüm bu soruların yanıtlarını, örneklerle birlikte uygulayarak göreceğiz.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Hasan YURTOĞLU
Zeka Oyunları: İşlem Oyunları

Matematiği oyunlarla daha çok sevdirebileceğimizin ve daha kolay öğretebileceğimizin farkında mıyız? Ne tür konularda ne tür oyunlara yer verebiliriz? Zeka oyunları ile matematiği buluşturabilir miyiz? İşte tüm bu soruların yanıtlarını, örneklerle birlikte uygulayarak göreceğiz.

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Sinan CANAN
Zihnimizin Olağanüstü Halleri

Beynimiz hakkındaki bilgilerimiz hızla artarken, beynimizin bir bilgisayar gibi çalıştığı önyargısı halen etkisini sürdürüyor. Halbuki insan zihni, bilgisayarların muhtemelen hiç bir zaman beceremeyeceği bir çok gizemli özelliğe sahip ve bizler bu özelliklerimizin çok farkında değiliz. Bu konuşma vesilesiyle, doğada binlerce yıldır hayatta kalmamızı sağlayan ve bize aynı zamanda sanat, yaratıcılık ve yaşamsal sorunları çözme gibi eşsiz yetenekleri veren gizli zihinsel özelliklerimizin sinirbilimi üzerine tartışacak ve her birimizin aslında bu hayatta neler yapabileceğine dair bir fikir egzersizi yapacağız.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Ayşe Gül GÖZEN
Kalıcı Ezber için Teknikler

Ezber eğitim ve öğrenim süreçlerinin entegre unsurlarından biridir. “Bilme” olgusunun temel ögelerindendir. Vücudun organ sistemleri, Türkiye’nin bölgeleri, hücrenin organelleri, sert ünsüzler, kimyasal yapılar, eşitlikler, formüller, kurallar hepsi kalıcı hafızaya alınarak ilerlenir. Ezber bir düzen ve yöntem meselesidir. Seminerde kalıcı ezbere yönelik teknikler örneklerle sunulacaktır.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Namık Kemal ARAS
Kore’nin Bilim ve Teknolojide Kalkınmasında Bilim ve Teknoloji Enstitülerinin (KIST, KAIST) Rolü

Kore’nin 1945 yılında serbest bırakıldığında ekonomik, bilim ve teknolojide gelişme deneyimi yoktu, 1950-53 teki Kore savaşı sonunda dünyanın en harap ülkelerinden biri olmuştu. Fakat şimdi Kore, ekonomik, demokratik yönetim, bilimsel ve teknolojik yeteneği alanlarda en başarılı ülkelerden biridir. Bu nasıl oldu? KIST,1966’da Amerika’nın büyük yardımı ile özerk çalışma felsefesi üzerine kurulmuş bir enstitüdür. Ekonomik kalkınma için temel ve uygulamalı bilimler Ar-Ge esas alınmış, özel sektör ve Uluslararası Ar-Ge topluluk ile güçlü bir işbirliği kurmuşladır. Yurt dışından tanınmış bilim adamları ve mühendisler getirilmiş, bunlara yüksek maaş ve rahat bir çalışma ortamı sağlamıştır. Yurt dışında çalışan Koreli bilim adamları çekmişler, KIST’e bağlı önemli konularda i özel araştırma enstitüleri kurmuşlardır. Bütün bu özerk çalışmaların arkasında güçlü bir hükümet desteği bulunmaktadır.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Önder ŞENYAPILI
Görselleştirilmiş Söylenceler -1

Antik Yunan mitolojisi üretildiği dönemden bugüne değin çanak çömleklere, mozaik döşemelere, duvarlara yapılan resimlere, kabartmalara, ve de tuvallere yansımış, yonutlarla birlikte görselleştirilmiş/görsel olarak anlatılmış/yorumlanmıştır. Bu seminerde örnekler sunulacak, açıklanacak, yorumlanacak ve tartışılacaktır.

15:30 - 16:30 Önder ŞENYAPILI
Görselleştirilmiş Söylenceler -2

Antik Yunan mitolojisi üretildiği dönemden bugüne değin çanak çömleklere, mozaik döşemelere, duvarlara yapılan resimlere, kabartmalara, ve de tuvallere yansımış, yonutlarla birlikte görselleştirilmiş/görsel olarak anlatılmış/yorumlanmıştır. Bu seminerde örnekler sunulacak, açıklanacak, yorumlanacak ve tartışılacaktır.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI
Petrol Bitince Orta Doğu Durulur mu?

12:30 - 13:30 Yrd.Doç.Dr. Cengiz ACARTÜRK
El Terazi, Göz Mizan: Çokkipli İletişim Teknolojilerinde Eğilimler

Kişisel bilgisayarlar başında günlük yaşamımıza doksanlı yılların klavye ve fare eklentileriyle girdi. O günden bu yana, mobil cihazların da yaygınlaşması, klavyeye alternatif yöntemlere olan ihtiyacı doğurdu. Örneğin ses tanıma, alternatif kiplerden birisi olarak geliştirilmekte. Son yıllarda birden fazla kipin birlikte kullanıldığı insan bilgisayar etkileşimi arayüzleri geliştiriliyor. Özellikle eli, gözü ve sesi birlikte yorumlayabilen bilgisayarlar önümüzdeki yıllarda yaygınlaşacak. Bu konuşma, insan bilgisayar etkileşim kiplerini ve çokkipli arayüzlerde mevcut teknolojik gelişmeleri, gelecek öngörüleriyle birlikte ele almayı hedefliyor.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitim ve Kültür Politikası -1

Bu seminerde Cumhuriyetle birlikte köklü bir eğitim devrimi yapılırken ulusal eğitime odaklı yeni sistemi yaygınlaştırmak ve bu sistemle birlikte gelişmesi beklenen kültürel anlayışı okulların dışına taşımak üzere devlet eliyle yapılan atılımlar anlatılacaktır. Eğitimin yaygınlaştırılması açısından millet mektepleri ve köy enstitüleri; hedeflenen kültürel gelişme için de halkevleri üzerinde durulacaktır.

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitim ve Kültür Politikası -2

Bu seminerde Cumhuriyetle birlikte köklü bir eğitim devrimi yapılırken ulusal eğitime odaklı yeni sistemi yaygınlaştırmak ve bu sistemle birlikte gelişmesi beklenen kültürel anlayışı okulların dışına taşımak üzere devlet eliyle yapılan atılımlar anlatılacaktır. Eğitimin yaygınlaştırılması açısından millet mektepleri ve köy enstitüleri; hedeflenen kültürel gelişme için de halkevleri üzerinde durulacaktır.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. S. Tanvir WASTI
Muhammed İkbal: Pakistan Şairi ve Düşünürü

12:30 - 13:30 Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Türkiye'de Tarım Nasıl Değişiyor?

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Dr. Cihangir TEZCAN
Kriptografi ve Siber Güvenlik

Bu seminerde temel kriptografi ve kriptanaliz bilgileri anlatılacak ve gündelik hayattaki uygulamaları gösterilecektir. Matematiksel olarak güvenli kriptografi algoritmaları tasarlanmasına rağmen, gündelik hayatta neden güvenlik açıklarıyla karşılaştığımız ve Snowden dökümanlarından faydalanılarak NSA’in mevcut kriptografi algoritma ve protokollerine nasıl saldırdığı anlatılacaktır.

15:30 - 16:30 Dr. Görkem GÜNBAŞ
Sıradışı Kimyasal Bağlardan, Organik Tabanlı Transistörlere: Temel Bilim Uygulamalı Bilime Karşı

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Halis AKDER
Gelecekte Nasıl Bir Tarım Politikası?

Tarım politikası artık insanları beslemenin ve ham madde üretmenin dışında amaçları da yerine getirmek durumunda kalacak: Sürdürülebilirlik, İklim Değişimine Uyum, Çevre Kirliliği ile Mücadele, Yoksullukla Mücadele, Biyolojik Çeşitlilik, Yenilenebilir Enerji Üretimi bunlardan en önemlileri.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Hüseyin VURAL
Sınırsız Eleştiriden Gönüllülüğe Giden Yol

39 yıldır köy çocukları için birşeyler yapabilme gayreti içerisinde olan konuşmacı, Gönüllülüğün temelindeki dürtüleri inceliyor. Birey olarak bulunduğumuz konumda şans faktörünün önemini vurgulayarak, gönüllülüğün ne kendi yaşam tarzını, inancını ve diğer değerlerini başkalarına çakma amacıyla, ne de manevi bir haz alma amacıyla yapılmaması gerektiğini hikayelerle, hatta termodinamiğin 2. yasasından hareketle anlatıyor.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Cahit ÇIRAY
Akışkanlar Mekaniğine Ölçeksel Bakış (Akışkanlar Mekaniği ile Eğlenelim)

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Zeki KAYA
Birleşmiş Milletlerde Doğa Bilimleri ve Programları: Gençlere Kariyer Olanakları

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Eres Söylemez
Mühendisler için Excel -1

Son yıllarda mühendislik hesaplarının bilgisayarlarla yapılması gerekmektedir. Mühendislik uygulamaları için genellikle MathCad®, Matlab® gibi oldukça pahalı hazır matematik paket programlarının kullanımı yaygın olmaktadır. Buna karşılık birçok bilgisayarda mevcut Excel® programı mühendislik hesaplamaları için etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu seminerde mühendislk uygulamaları için Excel kullanımları gösterilecektir. Katılımcılar SEM tarafından seçilecek ve maksimum 20 kişi kabul edilecektir.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Eres Söylemez
Mühendisler için Excel -2

Son yıllarda mühendislik hesaplarının bilgisayarlarla yapılması gerekmektedir. Mühendislik uygulamaları için genellikle MathCad®, Matlab® gibi oldukça pahalı hazır matematik paket programlarının kullanımı yaygın olmaktadır. Buna karşılık birçok bilgisayarda mevcut Excel® programı mühendislik hesaplamaları için etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu seminerde mühendislk uygulamaları için Excel kullanımları gösterilecektir. Katılımcılar SEM tarafından seçilecek ve maksimum 20 kişi kabul edilecektir.

 • Salon 1
 • Salon 2
 • Salon 3
 • Salon 4

 • Salon 5
 • Salon 6
 • SEM
11:00 - 12:00 Prof. Dr. Ali Murat GÜLER
Nobel Ödülleri Kazandıran Parçacık; Nötrino

2015 Fizik Nobel'i, 1960'lı yıllardan 2000'li yıllara kadar askıda kalan önemli bir fizik probleminin çözümüne yaptıkları katkıdan dolayı Prof. Dr. Takaaki Kajita'ya ve Prof. Dr. Arthur B. McDonald'a verildi. 1930 yılında önemli bir fizik probleminin çözümü için ortaya atılan nötrino, keşfinden sonra bir çok araştırmanın odak noktası olmuş, nötrino üzerine yapılan çalışmalar Nobel Ödülü ile ödüllendirilmişti. 2015 Nobel Fizik Ödülü nötrino çalışmalarına verilen dördüncü Nobel'dir. Bu anlamda nötrino en fazla Nobel Ödülü kazandıran parçacık olma rekorunu da elinde tutmaktadır.

12:30 - 13:30 Doç. Dr. Sinan Kaan YERLİ
Astrogeyik-12

Gelenekel astronomi sohbet dizisi: Astro-geyik. Bazı temel astronomi konularını verdikten sonra güncel astronomi konuları üstüne gerektiğinde etkileşimli, sohbet havasında evrenin her köşesine erişeceğimiz bir saatlik gezinti.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Ergenlik ve Riskli Davranışlar

Ergenlik, çocukluk ve erişkinlik arasında büyüme ve gelişme sürecinin çok hızlı olduğu bir dönemdir. Fiziksel, cinsel ve psikososyal büyüme ve gelişme sırasında, bireysel değişimlerin yanı sıra yaşanılan sosyal çevrenin alışkanlık ve davranışlar üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Yaşamını erken ve geç dönemde etkileyebilecek olan riskli davranışların ortaya çıkmasında rol oynayan faktörler, davranışların sağlık riskleri ve korunma yolları tartışılacaktır.

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE
Tüm Olumsuzluklara Rağmen Sağlıklı Kalabilmek

Sağlıklı olma, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yöntem tam bir iyilik halidir. Sağlığın korunmasından da önce sağlık durumunun geliştirilmesi gerekmektedir Sağlığın geliştirilmesi olarak adlandırılan bu yaklaşımda kişinin davranışsal olarak benimsemesi istenen yaşam tarzının yanı sıra çevre desteği de önem taşımaktadır.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Çağlar GÜVEN
Bilim ve Gerçek

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Soner YILDIRIM - Dr.Serkan KARAİSMAİLOĞLU
Duygusal Beyin

Beynimizin duyuşşal becerileri aslında bilişşsel becerilerinden çok farklı gelişir. Ancak bilişsel süreç duyuşşal süreçlerden bağımsız değildir. Bu sunumun amacı insanların duyguları ve bilişsel özellikleri arasındaki etkileşimi günlük yaşantı içinde sunabilmektir.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Yaratıcılıkta Birbiriyle Yarışan Yurdum İnsanları

Yaratıcılık tanımlarından biri; hiç kimsenin görmediğini görmek, hiç kimsenin duymadığını duymak, hiç kimsenin düşünmediğini düşünmek ve hiç kimsenin cesaret edemediğini yapmak” olarak bilinir. Öyleyse; sanatta, bilimde, teknikte ve günlük yaşamda yaratıcılık kavramını konuşalım. Yaratıcı bireylerin özelliklerini birlikte anımsayalım. Yurdum insanlarının yaratıcı eylem, söylem, tutum ve davranışlarına bakalım. Fotoğraflar, anılar, söylenceler, duvar yazıları, atasözleri ve günlük yaşamdan örneklerle yaratıcılıkta birbirleriyle yarışan yediden yetmişine yurdum insanlarına örnekleri paylaşalım.

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Evrim Öğretisi Uygarlaşmak için Neden Gereklidir?

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Raşit TURAN
Güneş Enerjisi Dönüşüm Teknolojilerinde Son Gelişmeler ve GÜNAM’ın Rolü

Bu seminerde, güneşten elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan teknolojilerin gelişimi ve bu alanda Türkiye’de gelinen düzey özetlenecektir. Özellikle fotovoltaik alanında panel ve hücre üretimindeki en son teknolojilerin ayrıntıları üzerinde durulacak ve bu aland GÜNAM da yürütülen çalışmalar anlatılacaktır.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Hüseyin SARI
Ülkemizdeki Kültür Rotaları ve Frig Yolu

Son yıllarda Türkiye’deki kültür yollarının sayısında önemli bir artış olmuş ve bu girişim ülkemizin kültür turizmine farklı bir boyut katmıştır. Bu yollar uluslararası standartlarda işaretlenerek yürüyüşçülerin güvenli ve bilinçli yürüyüş yapabilmeleri için gerekli bütün dokümantasyonlar yapılmıştır. Bu yollardan biri olan Frig Yolu, Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya illeri arasında kalan coğrafyada yaklaşık 3000 yıl önce parlak bir medeniyet kurmuş efsaneleri ile ünlü Friglerin izlerini, günümüz gezginlerinin sürmesi için oluşturulmuş 506 km uzunluğunda uluslararası standartlarda uzun yürüyüş ve bisiklet yoludur. Seminerde ülkemizdeki kültür yolları tanıtılarak, Frig Yolu hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Zaman elverirse Frig Yolu’nun hayata geçirilmesi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf gösterisinin yapılması planlanmaktadır.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Önder ŞENYAPILI
Görselleştirilmiş Söylenceler -3

Antik Yunan mitolojisi üretildiği dönemden bugüne değin çanak çömleklere, mozaik döşemelere, duvarlara yapılan resimlere, kabartmalara, ve de tuvallere yansımış, yonutlarla birlikte görselleştirilmiş/görsel olarak anlatılmış/yorumlanmıştır. Bu seminerde örnekler sunulacak, açıklanacak, yorumlanacak ve tartışılacaktır.

15:30 - 16:30 Önder ŞENYAPILI
Görselleştirilmiş Söylenceler -4

Antik Yunan mitolojisi üretildiği dönemden bugüne değin çanak çömleklere, mozaik döşemelere, duvarlara yapılan resimlere, kabartmalara, ve de tuvallere yansımış, yonutlarla birlikte görselleştirilmiş/görsel olarak anlatılmış/yorumlanmıştır. Bu seminerde örnekler sunulacak, açıklanacak, yorumlanacak ve tartışılacaktır.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Nil UZUN
Türkiye'de Konut Alanlarının Gelişimi ve Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm özellikle 2000li yıllarla birlikte kentlerimizin değişiminde ve gelişmesinde önemli bir süreç olmaya başladı. Bu sunuşta kentsel dönüşüm ile ilgili kavramlar ve kuramsal açıklamalar tanımlanacak, Türkiye’de konut alanlarındaki gelişime değinildikten sonra kentlerin değişiminde kentsel dönüşümün nasıl ön planda olmaya başladığı ve kentlere etkileri üzerinde durulacaktır.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Türkiye'de Kırsal Alan Nasıl Yapılanıyor?

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Şakir ERKOÇ
Nanobilim ve Nanoteknoloji: Tıpta Uygulama Örnekleri

Nanobilim ve nanoteknoloji çalışmalarının sonuçları doğrudan ve dolaylı olarak hayatımızın hemen her aşamasında ve günlük yaşamımızda kullanılabilir hale gelmiştir. Dolayısı ile bu sahada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler yatırımlarını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini arttırarak devam etmektedirler. Bu konuşmada nanobilim ve nanoteknoloji’ye genel bir bakış yapılacak, özellikle tıpdaki uygulama örneklerinden bahsedilecektir.

15:30 - 16:30 Prof. Dr. Şakir ERKOÇ
Nanoyapıların Modellenmesi: Yöntemler, Örnekler

Teknolojilerin araştırma-geliştirme sürecinde çok tekrarlı deney yapmak hem zaman alıcı hem de masraflı olduğu için ön çalışma olarak modelleme yapmak nispeten daha az zaman alıcı ve daha ucuza mal olur. Bu tür çalışmalar nano ölçekte daha da önem kazanmaktadır, hatta modelleme çalışmaları zorunlu hale gelmektedir. Modelleme çalışmaları işin niteliğine göre bazı farklılıklar gösterebilir. Birkaç atomlu bir yapı için uygulanacak modelleme çalışması birkaç bin atom içeren bir yapı için farklı olur. Bazı durumlarda incelenecek yapının hangi özelliğine bakılacağı da seçilecek modelleme yöntemini belirler. Bu konuşmada literatürde kullanılan bazı modelleme yöntemlerinden ve bazı örnek çalışmalardan bahsedilecektir.

11:00 - 12:00 Hasan YURTOĞLU
Zeka Oyunları: Geometrik Oyunlar

Matematiği oyunlarla daha çok sevdirebileceğimizin ve daha kolay öğretebileceğimizin farkında mıyız? Ne tür konularda ne tür oyunlara yer verebiliriz? Zeka oyunları ile matematiği buluşturabilir miyiz? İşte tüm bu soruların yanıtlarını, örneklerle birlikte uygulayarak göreceğiz.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Doğan ALTINBİLEK
Dünya’da ve Türkiye’de Su Güvenliği

Bu sunumda Dünya’da ve Türkiye’deki mevcut gelecekteki su miktarları ile değişik sektörlerdeki (tarım, içme ve endüstri suyu) ihtiyaçları karşılaştırılacak; iklim değişikliği şartlarında 2030’a kadar olabilecek darboğazlar irdelenecektir. Sağlık, gıda ve enerji gereksinimlerinin karşılanması, çevre ve sosyal sorumluluklar sağlanması için senaryolar irdelenecektir.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Ayşen YILMAZ
Su ve Yaşam

Suyun yaşamımızdaki önemi, suyun özellikleri, su çevrimi ve Dünya, su kaynakları ve kısıtlar, su kütle ve iklim, iklim değişikliği ve yaşam.

15:30 - 16:30 Doç. Dr. Mustafa YÜCEL
Yaşamın Kaynağı Derin Okyanuslar

Okyanusların büyük bölümü derin, ışık almayan ve ekstrem habitatlardır. Buna karşın hayat en can alıcı ve ilginç formlarıyla burada karşımıza çıkar. Okyanus tabanında kemosentez adı verilen bir temel prosesin üzerine kurulan ekosistemler hem hayatın başlangıcına hem de günümüz küresel karbon döngüsüne ışık tutar. Bu konuşmada, derin denizde denizaltılarla yapılan araştırmalar ve bu alanda yapılan en son keşifler dinleyicilerle paylaşılacaktır.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Halis AKDER
Birleşmiş Milletlerin İnsani Gelişme Raporlarında Türkiye

Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) 1990’dan bu yana her yıl İnsani Gelişme Raporları yayınlamaktadır. Burada amaç gelişmeyi ülkelerin ekonomilerinin bütünü açısından değil de söz konusu ülkedeki bireyler açısından ele almaktır. Rapor her yıl farklı bir konuya ağırlık vermenin yanında bir endeks yardımıyla bütün ülkeleri insani gelişmişlik açısından sıralamaktadır.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Hami ALPAS
Bio-Terörizm ve Gıda Savunması: Kasıtlı Kontaminasyonun Önlenmesi

Gıda zincirinin güvenliğini sağlamak üzere uygulanması gereken pro-aktif tedbirlerin ve işlemlerin incelenmesi ve global gıda sistemine ve sorunlarına genel bir bakış.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Öğr.Gör.Dr. Göknur KAPLAN AKILLI
Oyunlaştırabildiklerimizden misiniz?

Bu seminerin amacı: “Günlük ve iş hayatındaki rutin işlerin gerçekleştirilmesi ve sürekliliği için bireylerin motivasyon ve isteklerini oyun öğeleri kullanarak nasıl artırabiliriz?” sorusunun cevaplarını uygulamalı olarak paylaşmaktır.

15:30 - 16:30 Öğr.Gör.Dr. Göknur KAPLAN AKILLI
Yeni Teknolojilerle Gelen (D)evrim: Hayat 3.0 (Yeni Sürüm)

Bu seminer internetin yaygınlaşması ve yeni ağ teknolojileriyle evrimleşmesi ile hayatımıza getirdiği yenilikler, değişiklikler ve dönüşümlere kritik bir bakış sağlamayı amaçlamaktadır. Bununla birlikte seminerde ayrıca, katılımlcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak farklı amaçlarla kullanabilecekleri uygulamalardan örnekler de gösterilecektir.

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Eres Söylemez
Mühendisler için Excel -3

Son yıllarda mühendislik hesaplarının bilgisayarlarla yapılması gerekmektedir. Mühendislik uygulamaları için genellikle MathCad®, Matlab® gibi oldukça pahalı hazır matematik paket programlarının kullanımı yaygın olmaktadır. Buna karşılık birçok bilgisayarda mevcut Excel® programı mühendislik hesaplamaları için etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu seminerde mühendislk uygulamaları için Excel kullanımları gösterilecektir. Katılımcılar SEM tarafından seçilecek ve maksimum 20 kişi kabul edilecektir.

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Eres Söylemez
Mühendisler için Excel -4

Son yıllarda mühendislik hesaplarının bilgisayarlarla yapılması gerekmektedir. Mühendislik uygulamaları için genellikle MathCad®, Matlab® gibi oldukça pahalı hazır matematik paket programlarının kullanımı yaygın olmaktadır. Buna karşılık birçok bilgisayarda mevcut Excel® programı mühendislik hesaplamaları için etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu seminerde mühendislk uygulamaları için Excel kullanımları gösterilecektir. Katılımcılar SEM tarafından seçilecek ve maksimum 20 kişi kabul edilecektir.

13:30 - 14:00
Kahve ve Çay Arası

14:00 - 15:00 Dr. Mustafa KAVİCİ
Origami ve Kirigamiye İlk Adım -1

Japon Hükümetinin bursuyla Tokyo Üniversitesi Disiplinler Arası Çalışmalar Bölümünde Doktora eğitimi yapan Dr. Mustafa Kavici, Origamiyi ve Krigamiyi sizlere anlatıyor ve sizlerle birlikte yapıyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu seminerlerde yapılan çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulunmaktadır. Biletinizi almayı unutmayın çünkü workshop şeklinde olan sunumlarda KONTENJANLAR SINIRLIDIR.

15:30 - 16:30 Dr. Mustafa KAVİCİ
Origami ve Kirigamiye İlk Adım -2

Japon Hükümetinin bursuyla Tokyo Üniversitesi Disiplinler Arası Çalışmalar Bölümünde Doktora eğitimi yapan Dr. Mustafa Kavici, Origamiyi ve Krigamiyi sizlere anlatıyor ve sizlerle birlikte yapıyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu seminerlerde yapılan çekilişlerle sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da bulunmaktadır. Biletinizi almayı unutmayın çünkü workshop şeklinde olan sunumlarda KONTENJANLAR SINIRLIDIR.

 • Salon 1
 • Salon 2
 • Salon 3
 • Salon 4

 • Salon 5
 • Salon 6
 • SEM
11:00 - 12:00 Akın Kağan AKÇALI
Zihinler Fora "Zihin Haritaları ile Öğrenmeyi Öğrenelim"

Zihinler FORA bir öğrenme yolculuğu olup ömür boyu öğrenmenin öneminden bahsetmekte ve etkili öğrenme için zihin haritalarının faydalarını anlatmaktadır.

12:00 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

12:30 - 13:30 Yrd. Doç. Dr. Ozanser UĞURLU
Hayat Seni İstiyorum: Enerjini Serbest Bırak Potansiyelini Yakala!

Doğumla birlikte başlayan hayat koşturmacasında bizi ayakta tutan en önemli şey enerjidir. Ancak günümüz modern yaşamında en zoru enerjimizi yönetmek. Çünkü hayatta kalma çabasında yaşam enerjimizi çok kolay kaybedebiliyoruz. Bu da tükenmişlik hissine kapılmamıza ve hayatı çekilmez bir yük olarak görmemize yol açabiliyor. Yaşamın karmaşası içerisinde ayakta kalabilmek için biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan pek çok önlem alan insan ne yazık ki çareyi kendisini zihninde yarattığı bir kutuya kapatmakta bulmuştur.* Böylece minimum enerji ile yaşamaya devam eden insan farkına bile varmadan yaratıcılık becerisinden olmuştur. ** Üstelik kutu sadece yaratıcılığımızı kaybetmemize yol açmaz. Zihnimizde yarattığımız ve içine hapsolduğumuz kutu olumsuz otomatik düşünceler ile çalışmaya yatkındır ve olumsuz otomatik düşünceler bizi psikolojik patinajlara sokar. Böylece aynı duygular ve düşünceler arasında sıkışıp kalırız ve sonunda tükenmişlik hissi bizi esir alır. “HAYAT SENİ İSTİYORUM” semineri içine hapsolduğumuz kutudan nasıl çıkacağımızı ve bunu yaparken otomatik olumsuz düşünceleri zihnimizden nasıl temizleyeceğimizi anlatıyor. Yargısız yaşamayı, çözüm odaklı düşünmeyi ve çekişmeyi bırakıp yaşamla bütünleşmeyi nasıl sağlayacağımızı uygulamalar ve yaşamın içinden hikâyelerle anlatıyor.

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Nuri SARYAL - Prof. Dr. Mehmet KICIMAN
60 Yıl Önce, 60 Yıl Sonra ODTÜ - ODTÜ'nün Misyonu

11:00 - 12:00 Prof. Dr. Bayram TEKİN
Zamanda Yolculuk

Fizik teorilerinin “zaman” kavramı ile ilgili neler söylediği özetlenecek ve zamanda yolculuk konusu anlatılacak.

12:00 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Ustaca Yaşam

11:00 - 12:00 Doç. Dr. Türker ÖZKAN
Ülke Kültürleri, Yönetişim ve Trafik Güvenliği

Trafik kazalarından ölümlerde dünyada ülkeler arası büyük farklar mevcuttur. Bu sunumda bu farkın, ülke kültür boyutları, denetim seviyeleri, yönetişim ve trafik kazaları sonucu ölümler arasındaki ilişki ülke seviyesindeki verilerle elde edilen analizler temelinde incelenecektir.

12:00 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

12:30 - 13:30 Prof. Dr. Oya Yerin GÜNERİ
Bilinçli Farkındalık

Duygusal olarak acı çekmek, insan olmanın kaçınılmaz yanlarından birisidir. Yaşamımızın büyük bir kısmını geçmişteki olumsuzlukları düşünerek ya da gelecek için endişe duyarak geçiririz. Bilinçli farkındalık geçmişe ya da geleceğe değil, bilinçli olarak içinde bulunduğumuz ana, şimdiye odaklanmak ve onu yargılamadan fark etmektir. Deneyimlerimizle kurduğumuz bu yeni ilişki, bilinçli olarak farkında olmak ya da başka bir deyişle bilinçsizlikten uyanmak ise, çektiğimiz duygusal acıların azalmasına öznel iyi oluşumuzun artmasına katkıda bulunur. Bu kapsamda bu seminerde, bilinçli farkındalığı yaşamımıza nasıl katabileceğimiz ve bilinçli farkındalığın yaşamımıza neler katabileceği konuları paylaşılacaktır.

14:00 - 15:00 Dr. Yavuz İNAL
Kullanılabilir Arayüzler için Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

Günümüz bilgisayar dünyasında geliştirilen uygulamaların işlevselliği kadar kullanılabilirlikleri büyük önem taşımaktadır. Kullanılabilir özelliklere sahip olmayan uygulamaların hedef kitleleri tarafından kabul görmeyeceği açıktır. Kullanıcı deneyimi, sadece işlevsel özelliklere sahip değil; aynı zamanda kullanılabilir ve kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini doğru olarak karşılayabilen uygulamalar geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda kullanıcı deneyimi, kullanıcıların geliştirilen uygulamalarla kurdukları etkileşimin sonucu olarak, bu uygulamaları kullanımları esnasında ve kullandıktan sonra kendilerinde oluşan duygu, düşünce ve memnuniyet gibi hissiyatlardan oluşmaktadır. Bu seminerin amacı, geliştirilen uygulamalara yönelik kullanılabilir arayüzler ortaya koymak için kullanıcı deneyimi tasarımının nasıl gerçekleştirilebileceğini ortaya koymaktır.

11:00 - 12:00 Öğr. Gör. Bülent YILMAZER
Çanakkale Cephesi'nde Havacılık: Beklentiler, Yanılgılar, Gerçekler -1

Çanakkale Muharebeleri’nde hava harekâtı üzerine halen çok az şey bilinmekte ve bazı tarihi gerçeklere uymayan yanlış ifadeler de birçok çalışmada yer almaktadır. Cephede çatışmaların başlangıcında İtilaf Devletleri’nin ve Osmanlı Ordusu’nun havacılık hakkındaki görüşleri, muharebelerin devam ettiği dönemdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin cephedeki askeri harekâtın sonuçlarına etkileri arşiv belgeleri ve özgün fotoğraflar eşliğinde sunulacaktır.

12:00 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

12:30 - 13:30 Öğr. Gör. Bülent YILMAZER
Çanakkale Cephesi'nde Havacılık: Beklentiler, Yanılgılar, Gerçekler -2

Çanakkale Muharebeleri’nde hava harekâtı üzerine halen çok az şey bilinmekte ve bazı tarihi gerçeklere uymayan yanlış ifadeler de birçok çalışmada yer almaktadır. Cephede çatışmaların başlangıcında İtilaf Devletleri’nin ve Osmanlı Ordusu’nun havacılık hakkındaki görüşleri, muharebelerin devam ettiği dönemdeki gelişmeler ve bu gelişmelerin cephedeki askeri harekâtın sonuçlarına etkileri arşiv belgeleri ve özgün fotoğraflar eşliğinde sunulacaktır.

14:00 - 15:00 Prof. Dr. Serkan ÖZGEN
Havacılığın Altın Çağı (1919-1938)

I. Dünya Savaşı sonrası dünyada havacılık endüstrisi, barnstormers (halka açık gösteri uçuşları), uzun mesafe uçuşları, hava postası, otopilotlar, tasarım iyileştirmeleri, iki savaş arası havacılık yarışmaları, ticari uçuşlar, hava gemileri, uçan gemiler, Türkiye’de 1919-1938 döneminde havacılık

11:00 - 12:00 Dr. Tuğcan TUZCU
Cevher Hazırlamada Modelleme ve Tesis Performans İyileştirmesi: Fonksiyonel Performans Analizi

Tesis işletme maliyet kalemlerinin en önemli kısmını enerji, sarf malzemesi ve diğer tüketimler oluşturmaktadır. Şüphesiz tasarımın kalitesi ve tesis toplam yönetim stratejisinin uygunluğu bu tüketimleri ve sonuç olarak tesis karlılığını etkilemektedir. Bu konuşma, deney-tesis ölçümü-fonksiyonel performans analizi yolu ile tesis mevcut durum analizi ve iyileştirmesini hedef almaktadır.

12:30 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

12:30 - 13:30 Menekşe ERMİŞ ŞEN
Kanser Tanı ve Tedavisinde Nanoteknoloji Uygulamaları

Nanoteknolojik gelişmeler kanser tanı ve tedavisinde paradigmaların değişmesini sağlamaktadır. Hastalığın ve hastanın genetik ve fizyolojik özelliklerine yönelik, tasarlanmış tedavi arayışları hız kazanmaktadır. Eş zamanlı olarak daha hassas, hızlı, ucuz tanı yöntemleri ve kitlelerin taranmasına (mass screening) yönelik cihazlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu seminerde nanoteknolojik gelişmelerin günümüz kanser tanı ve tedavisindeki yeri ve geleceğe yönelik devam eden araştırmalar sunulacaktır.

Dr. Arda BÜYÜKSUNGUR
Hastaya Özel İmplantların Hızlı Prototipleme ile Üretimi

Bu seminerde hatların herhangi bir doku kaybına uğramaları halinde sadece onlara özgü ümplantların tasarlanması ve üç boyutlu yazılarda üretimi anlatılacaktır.

14:00 - 15:00 Uzm. Sedat CANLI
Nano'dan Astro'ya: Görebildiklerimiz Göremediklerimiz

Nano ve astronomik ölçek ve boyutlar iredelenip, tarihçeleriyle birlikte nano boyutlarda yapılan araştırmalarda kullanılan mikroskop çeşitleri anlatılacak ve nano dünyadan astro boyutlara geçip, astronomik ölçekte yapılan gözlemlerde kullanılan teleskoplar, bu gözlem araçlarının ürettikleri görüntüler ve gözlemlenebilen objeler üzerine etkileşimli sunum yapılacaktır.

11:00 - 12:00 Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZGEN
Titreşimden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümleri -1

12:00 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

12:30 - 13:30 Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZGEN
Titreşimden Kaynaklanan Sorunlar ve Çözümleri -2

14:00 - 15:00 Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ
Yaratıcılıkta Birbiriyle Yarışan Yurdum İnsanları

Yaratıcılık tanımlarından biri; hiç kimsenin görmediğini görmek, hiç kimsenin duymadığını duymak, hiç kimsenin düşünmediğini düşünmek ve hiç kimsenin cesaret edemediğini yapmak” olarak bilinir. Öyleyse; sanatta, bilimde, teknikte ve günlük yaşamda yaratıcılık kavramını konuşalım. Yaratıcı bireylerin özelliklerini birlikte anımsayalım. Yurdum insanlarının yaratıcı eylem, söylem, tutum ve davranışlarına bakalım. Fotoğraflar, anılar, söylenceler, duvar yazıları, atasözleri ve günlük yaşamdan örneklerle yaratıcılıkta birbirleriyle yarışan yediden yetmişine yurdum insanlarına örnekleri paylaşalım.

11:00 - 12:00 Haluk TANRIKULU
Bilişim Sohbetleri : Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)

Nesnelerin İnterneti, herşeyin interneti, makineden makineye iletişim .... adı ne olursa olsun geleceğin interneti bir şekilde oluşuyor. Üreticilerin iştahını kapartan, kullanıcıların merakını cezbeden yeni ürün ve çözümler bizlere sunulmak için bekliyor. Sağlıktan, taşımacılığa, ev güvenliğinden, fabrika otomasyonuna kadar heryerde internete bağlanan cihazlar, nesneler, bizlere yeni interneti sunuyor. Konuşmacı temel olarak internetin nesneler arasında nasıl bir iletişim sağladığını, ağ teknolojilerindeki gelinen noktaları sohbet havasında sunacak.

12:00 - 12:30
Kahve ve Çay Arası

Kayıt Ol

Kayıtlarımızı EventBrite kullanarak alıyoruz. Aşağıdaki bağlantılara kullanarak hergün için ayrı ayrı biletlerinizi alabilirsiniz.

Bilet dağıtımları 8 Şubat 2016 tarihinde saat 10:00'da başlayacaktır.

Ne demişler?
 • Düşünün, ununu elemiş kitabını yazmış öğrencileri tarafından saygınlığını kazanmış bir profesör dönem dersleri ve sınavlar bittikten sonra yazlığına gidip dünyayı boş verip tatilini yapabilir. Fakat yapmıyor. Her renkten izleyicinin bulunduğu bir salonda herkesin anlayabileceği dilde uzman olduğu konuda bilgilerini aktarıyor. Sizi bilmem ama ben böyle bir sosyolojik mucizeye tanık olduğumda büyüleniyorum. Beni burada en çok etkileyen cömertlik (bilgi cömertliği) ve zarafet (ince düşünce) sanırım. Ve bu coşkumu herkesle paylaşmak istiyorum.

 • Böyle bir programı görmekten memnuniyet duydum. Üniversitemizdeki bilgi birikimimizi toplumla ve birbirimiz ile paylaşmak için çok önemli bir girişim. Tebrik ediyorum. Seminer oldukça keyifliydi. Hocamız konuyu olası en verimli şekilde özetleyip aktardı. Konu itibariyle de oldukça ilgi çekici idi.

 • Sürekli ismini duyduğum, kitaplarını yazılarını okuduğum bir hocayı karşımda 1-2 m mesafede dinlemek onur vericiydi.

 • Seminerden çok memnun kaldım. Yaz döneminde de yapılmasını çok isterim. Böyle bir seminerin ücretsiz olarak verilmesi benim gibi bu tip seminerlere bütçe ayıramayacak insanlar için çok faydalı oldu. Teşekkür ediyorum.

 • Tatillerde kendimizi geliştirmemiz ve vaktimizi güzel bir şekilde değerlendirmemiz açısından çok faydalı oldu. Teşekkürler.

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular.

Nasıl kayıt olabilirim?
http://sem.metu.edu.tr/das2016/ linkinde bulunan kayıt kısmından 8 Şubat saat 10’dan sonra online bilet alarak ön kayıt yaptırabilirsiniz. Seminer günü kayıt masasında biletinizi kaşeleterek kaydınızı tamamlamanız gerekmektedir.
Basılı biletimi yanımda getirmeli miyim?
Online biletinizi yanınızda getirmeniz halinde kayıt masasında işlemleriniz daha hızlı gerçekleştirilecektir. Ancak basılı bileti yanında getirmeyi unutan katılımcılarımızın kayıt masasında boş bilet doldurması ve kaşeletmesi gerekecektir.
Nerede yemek yiyebilirim?
ODTÜ Kapmüsünde bulunan yemek yerleri hakkında bilgilye http://www.metu.edu.tr/tr/yiyecek-icecek bağlantısından ulaşabilirsiniz. Seminer yerine yakın olarak aynı binada bulunan işletme kantini, eğitim fakültesi kantini veya zeytin cafe’de yemek yiyebilirsiniz.
Katılım Belgesi almak için ne yapmalıyım?
Kayıt masasında katılım belgesi istediğinizi belirtmeniz ve seminer sonunda kaşeli biletinizi mutlaka salonda bulunan kutuya atmanız gerekmektedir. Kaşeli bileti salondaki kutuda bulunmayan katılımcılara belge verilmeyecektir.
Biletimi teslim etmek zorunda mıyım?
Katılım Belgesi almak istiyorsanız ya da hediye çekilişine katılmak istiyorsanız mutlaka biletinizi seminer sonunda salonda bulunan kutuya atmalısınız.